Wyniki głosowania - rozkład punktów na poszczególne projekty

Wyniki głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok – rozkład punktów na poszczególne projekty

 tabelka

Okręg Konsultacyjny nr 1 Wilkowyje
Kwota dla okręgu: 142 128 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 66 30 028 zł 625
2 Alternatywa na nudę czyli warsztaty aktywnego seniora 47 000 zł 305
3 Animator sportowy – pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży 18 596 zł 663
4 Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe promujący zdrowy styl życia 16 500 zł 553

5

Coolturalne jazdy Wilkowyjan – cykl wycieczek kulturalno-edukacyjnych

30 000 zł

778

Okręg Konsultacyjny nr 2 Mąkołowiec, Koźlina
Kwota dla okręgu: 156 475 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy ul. Gilów

106 000 zł

1882

2 Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu na Mąkołowcu 11 700 zł 287

3

Festyn na Mąkołowcu

18 000 zł

514

4

Spotkania integracyjne dla seniorów

15 000 zł

201

Okręg Konsultacyjny nr 3 Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 204 473 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Półkolonie letnie w Czułowie 35 000 zł 788
2 Kino letnie w Czułowie 12 000 zł 442
3 Doposażenie Skweru Tulipanów 85 000 zł 1349
4 Mikołajki na Czułowie 10 000 zł 184
5 Dzień Dziecka na Czułowie 12 000 zł 358
6 Budowa chodnika przy ul. Jodłowej 54 473 zł 685

7

Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24

170 000 zł

2191

Okręg Konsultacyjny nr 4 Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)
Kwota dla okręgu: 127 887 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Montaż koszy na śmieci na ul. Stokrotek i ul. Dziewanny 2 800 zł 128
2 Osiedlowy Dzień Seniora 6 000 zł 85

3

Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłwiec

20 000 zł

1181

4 Festyn rodzinny - integracja mieszkańców w dzielnicy Wartogłowiec 15 500 zł 314

5

Progi zwalniające na ul. Marzanny

65 000 zł

589

6 Wybrukowanie zatoki autobusowej na ul. Paproci 90 000 zł 127
7 Montaż tablicy informacyjnej przy ul. Dzwonkowej 3 000 zł 102

8

Poprawiamy bezpieczeństwo – montaż luster drogowych na skrzyżowaniu ul. Marzanny i ul. Jaskrów

5 000 zł

414

Okręg Konsultacyjny nr 5 Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele
Kwota dla okręgu: 179 192 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Budowa chodnika przy ul. Poprzecznej 160 000 zł 558
2 Bawmy się wszyscy razem - festyn rodzinny połączony
z Dniem Dziecka
39 000 zł 258
3 Remont Klubu MCK Urbanowice 80 000 zł 1170
4 Wakacyjne kino dla widzów w każdym wieku 17 500 zł 184
5 Majówka – festyn na JUW-e 15 000 zł 115
6 Dzień seniora na JUW-e 6 000 zł 41
7 Półkolonie zimowe na JUW-e 18 000 zł 175
8 Półkolonie letnie na JUW-e 27 000 zł 282
9 Umieszczenie na pomniku napisu upamiętniającego mieszkańców Urbanowic -
uczestników I Powstania Śląskiego
15 000 zł 92

10

Budowa oświetlenia boiska przy ul. Jaroszowickiej

137 000 zł

3582

Okręg Konsultacyjny nr 6 Cielmice, Osiedle Ogrodnik
Kwota dla okręgu: 130 727 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Cielmickiej

65 350 zł

1879

2 Montaż ławek solarnych przy ul. Jedności i ul. Cielmickiej 44 000 zł 240
3 Wymiana nawierzchni placu zabaw oraz remont urządzeń zabawowych na terenie ZSP nr 2 125 000 zł 3589

Okręg Konsultacyjny nr 7 Glinka, Suble
Kwota dla okręgu: 158 933 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Budowa azylu dla pieszych oraz miejsc postojowychprzy ul. Harcerskiej 90 000 zł 454
2 Budowa oświetlenia przy ul. Hetmańskiej 30 000 zł 142

3

Remont i budowa chodników przy ul. Harcerskiej i ul. Hetmańskiej

70 000 zł

473

4

Budki dla ptaków w Parku Suble

4 500 zł

310

5

100 wonnych bzów i jaśminów

11 000 zł

401

Okręg Konsultacyjny nr 8 Żwaków
Kwota dla okręgu: 127 887 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Montaż ławek, koszy i wiat przystankowych na Żwakowie

74 000 zł

1533

2

Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nowej i ul. Zgody

45 000 zł

1480

Okręg Konsultacyjny nr 9 Stare Tychy
Kwota dla okręgu: 166 837 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Montaż stojaków rowerowych przy ul. Kościuszki 35 000 zł 323

2

Remont chodnika przy ul. Starokościelnej

120 837 zł

1396

3 Festyn Starotyski 30 000 zł 417
4 Starotyski Dzień Seniora 6 000 zł 230

5

Budowa stacji naprawy rowerów przy ul. Hlonda

10 000 zł

436

Okręg Konsultacyjny nr 10 Paprocany, Osiedla P, O1, T1, W (część wschodnia)
Kwota dla okręgu: 270 993 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Budowa chodnika oraz drogi dojazdowej przy ul. Poziomkowej i ul. Przemysłowej

 

210 000 zł 643
2 Remont parkingu przy al. Piłsudskiego 100-110 115 000 zł 1879
3 Wymiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Dymarek 50 800 zł 1874

4

Budowa oświetlenia w parku św. Franciszka i Klary oraz w rejonie ul. Poziomkowej 14-58

98 000 zł

5567

5

Remont chodnika przy pl. Filipa Nowary

50 000 zł

1162

6

Budowa chodnika przy ul. Na Grobli

25 000 zł

892

Okręg Konsultacyjny nr 11 Osiedle A
Kwota dla okręgu: 183 748 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Budowa wiaty śmietnikowej pomiędzy ul. Wojska Polskiego 5-7 i ul. Arkadową 6-8 70 000 zł 755
2 Osiedlowy Dzień Seniora 5 000 zł 330
3 Aktywne A – osiedlowe miejsce spotkań 37 000 zł 512
4 Budowa chodnika przy ul. Burschego 31 500 zł 496
5 Budowa azylu dla pieszych przy ul. Andersa 45 000 zł 360

6

Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a

63 748 zł

2848

7

Zielony plac dla rodzin – zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctowskiego 3-3b

115 000 zł

1986

8

Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Wojska Polskiego 21-23a

183 748 zł

528

Okręg Konsultacyjny nr 12 Osiedle B
Kwota dla okręgu: 281 801 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Budowa oświetlenia przy ul. Słonecznej 50 000 zł 932
2 Remont chodnika przy ul. Bukowej 2-22 146 500 zł 1894

3

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10 - 20

268 000 zł

2490

Okręg Konsultacyjny nr 13 Osiedle Balbina
Kwota dla okręgu: 140 073 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Remont chodnika przy ul. Budowlanych 37-41 oraz remont drogi i chodnika prowadzących do budynku przy ul. Budowlanych 43 90 000 zł 424
2 Aktywna mama – gimnastyka dla mam z dziećmi na placu zabaw na os. Balbina 7 854 zł 67

3

Sportowe półkolonie na Balbinie

78 680 zł

913

4

Chodniki dla pieszych – montaż słupków drogowych

13 000 zł

491

5

Budowa stacji napraw rowerów przy placu zabaw

11 500 zł

189

6 Rodzinny rajd rowerowy Balbiny 7 700 zł 19

7

Piknik rodzinny – bezpieczne wakacje na Balbinie

15 500 zł

171

Okręg Konsultacyjny nr 14 Osiedle C
Kwota dla okręgu: 244 822 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Szkoła na sportowo – budowa bieżni i skoczni na terenie SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej 4

144 000 zł

5397

2

Remont placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego 5

100 822 zł

1002

3 Familiada – budowa placu zabaw oraz parkingu przy ul. Czarnieckiego i ul. Czereśniowej 244 822 zł 1910

Okręg Konsultacyjny nr 15 Osiedla D, G
Kwota dla okręgu: 289 833 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Remont placu zabaw przy al. Niepodległości 194-200

120 000 zł

2264

2 Budowa parkingu wzdłuż ul. Gen. de Gaulle’a 3-29 145 563 zł 1474
3 Budowa parkingu przy ul. Dębowej 34-36 141 150 zł 782

4

Budowa placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Dąbrowskiego 29  i ul. Dębowej 42-48

120 200 zł

2055

Okręg Konsultacyjny nr 16 Osiedle E
Kwota dla okręgu: 215 853 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Czas wolny na sportowo – zagospodarowanie terenu przy ZS nr 2 przy ul. Elfów 9 176 000 zł 1960
2 Wygoda i bezpieczeństwo – zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji 52-68 39 853 zł 994

3

Miejska Akademia Atletyki

215 000 zł

2841

Okręg Konsultacyjny nr 17 Osiedla F, Zawiść
Kwota dla okręgu: 203 202 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Zadbajmy o nasze otoczenie - budowa placu zabaw i miejsc parkingowych przy ul. Fitelberga 15-29

201 057 zł

6337

2 Budowa placu zabaw dla Małych i Dużych przy ul. Fitelberga 35-61 83 600 zł 519
3 Remont boiska do siatkówki oraz bieżni do skoku w dal przy ZS nr 1 przy ul. Wejchertów 20 160 000 zł 1118
4 Doświetlenie terenu wewnątrz osiedla F 43 202 zł 1593

Okręg Konsultacyjny nr 18 Osiedle H, Ł
Kwota dla okręgu: 353 068 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Remont parkingu wraz z montażem ławek przy ZS nr 4 przy al. Bielskiej 100 292 000 zł 5402
2 Kwiatowy ogród na terenie Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala 40 000 zł 2509

3

Budowa parkingu wraz z remontem drogi wewnętrznej przy ul. Hańczy

353 068 zł

6801

4 Budowa chodnika od stacji kolejowej przy al. Bielskiej do stacji Tychy Zachodnie 100 000 zł 3431
5 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na siłowni zewnętrznej przy ul. Hubala 47 000 zł 2205

Okręg Konsultacyjny nr 19 Osiedla K, L, Cztery Pory Roku
Kwota dla okręgu: 256 901 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów Polskich 15-19 152 800 zł 1372

2

SP nr 37 z technologią od pierwszaka do seniora

230 000 zł

12434

3 Akcja reaktywacja – doposażenie placu zabaw przy ul. Kubicy 90 000 zł 1707
4 Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców os. K, L, Cztery Pory Rok 26 600 zł 467

5

Montaż ławki solarnej na os. K przy ul. Konecznego

20 000 zł

504

Okręg Konsultacyjny nr 20 Osiedla M, U
Kwota dla okręgu: 255 184 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej 5 203 000 zł 1921
2 Organizacja Dnia Seniora 6 750 zł 471

3

Remont nawierzchni parkingu przy ul. Dmowskiego

254 980 zł

5953

4 Remont nawierzchni części parkingu przy ul. Uczniowskiej 7 255 184 zł 2812

Okręg Konsultacyjny nr 21 Osiedla N, O
Kwota dla okręgu: 267 730 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Remont boiska dla mieszkańców na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego 21

250 000 zł

6376

2 Remont chodników wzdłuż ul. Nałkowskiej 240 000 zł 5453

Okręg Konsultacyjny nr 21 Osiedle R
Kwota dla okręgu: 185 316 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Jaśkowickiej z ul. Rodakowskiego 180 000 zł 1755

2

Bezpieczne przejście dla pieszych przez ul. Stoczniowców 70

180 000 zł

3137

3 Remont parkingu przy ul. Reymonta 7-16 185 316 zł 2863
4 Remont istniejącego chodnika przy ul. Rataja oraz budowa nowego chodnika przy skrzyżowaniu
ul. Jaśkowickiej i ul. Stoczniowców
50 000 zł 585

Okręg Konsultacyjny nr 23 Osiedla T, W (część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 240 355 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Budowa skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja 1

65 300 zł

2839

2 Doposażenie placu zabaw pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7 110 000 zł

2722

3 Remont nawierzchni drogi przy ul. Witosa 8-22 60 000 zł 3488
4

Budowa stacji napraw i miejsc postojowych dla rowerów pomiędzy ul. Witosa 28a i ul. Wieniawskiego 4

 

20 000 zł 1847

Okręg Konsultacyjny nr 24 Osiedla Z, Z1
Kwota dla okręgu: 208 500 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Doświetlenie ciągów komunikacyjnych na osiedlu Z

72 000 zł

2377

2 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw przy ul. Zaręby 38 i 62 93 000 zł 1046

3

Budowa chodnika do placów zabaw przy SP nr 40

104 000 zł

2190

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X