Lista projektów do głosowania

Poniżej zamieszczamy listę projektów zgłoszonych przez mieszkańców na 2019 r., które przeszły pozytywnie weryfikację formalną i merytoryczną.

Wszystkim autorom i mieszkańcom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i aktywny udział w spotkaniach.

 

 

 

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA

1 Wilkowyje (142 128 zł)

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt realizacji projektu

1

Aleksandra Zdziebko

Zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 66

30 028 zł

2

Magdalena Stencel

Alternatywa na nudę czyli warsztaty aktywnego seniora

47 000 zł

3

Renata Bartecka-Grochla

Animator sportowy – pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży

18 596 zł

4

Renata Bartecka-Grochla

Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe promujący zdrowy styl życia

16 500 zł

5

Renata Bartecka-Grochla

Coolturalne jazdy Wilkowyjan – cykl wycieczek kulturalno-edukacyjnych

30 000 zł

2 Mąkołowiec, Koźlina (156 475 zł)

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt realizacji projektu

1

Arkadiusz Król

Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy ul. Gilów

106 000 zł

2

Arkadiusz Król

Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu na Mąkołowcu

11 700 zł

3

Sławomir Sobociński

Festyn na Mąkołowcu

18 000 zł

4

Sławomir Sobociński

Spotkania integracyjne dla seniorów

15 000 zł

3 Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia) (204 473 zł)

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt realizacji projektu

1

Agnieszka Bożek

Półkolonie letnie w Czułowie

35 000 zł

2

Agnieszka Bożek

Kino letnie w Czułowie

12 000 zł

3

Agnieszka Bożek

Doposażenie Skweru Tulipanów

85 000 zł

4

Jadwiga Gnela

Mikołajki na Czułowie

10 000 zł

5

Elżbieta Bernatt

Dzień Dziecka na Czułowie

12 000 zł

6

Grzegorz Praus

Budowa chodnika przy ul. Jodłowej

54 473 zł

7

Arkadiusz Chrobaczyński

Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24

170 000 zł

4 Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)  (127 887 zł)

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt realizacji projektu

1

Grzegorz Stachoń

Montaż koszy na śmieci na ul. Stokrotek
i ul. Dziewanny

2 800 zł

2

Grzegorz Stachoń

Osiedlowy Dzień Seniora

6 000 zł

3

Grzegorz Stachoń

Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłwiec

20 000 zł

4

Grzegorz Stachoń

Festyn rodzinny - integracja mieszkańców w dzielnicy Wartogłowiec

15 500 zł

5

Grzegorz Stachoń

Progi zwalniające na ul. Marzanny

65 000 zł

6

Grzegorz Stachoń

Wybrukowanie zatoki autobusowej na ul. Paproci

90 000 zł

7

Grzegorz Stachoń

Modernizacja tablicy informacyjnej przy ul. Dzwonkowej

3 000 zł

8

Grzegorz Stachoń

Poprawiamy bezpieczeństwo – montaż luster drogowych na skrzyżowaniu ul. Marzanny
i ul. Jaskrów

5 000 zł

5 Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele (179 192 zł)

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt realizacji projektu

1

Izabela Kempa

Budowa chodnika przy ul. Poprzecznej

160 000 zł

2

Lidia Gajdas

Bawmy się wszyscy razem - festyn rodzinny połączony z Dniem Dziecka

39 000 zł

3

Lidia Gajdas

Remont Klubu MCK Urbanowice

80 000 zł

4

Edyta Danielczyk

Wakacyjne kino dla widzów w każdym wieku

17 500 zł

5

Edyta Danielczyk

Majówka – festyn na JUW-e

15 000 zł

6

Edyta Danielczyk

Dzień seniora na JUW-e

6 000 zł

7

Edyta Danielczyk

Półkolonie zimowe na JUW-e

18 000 zł

8

Edyta Danielczyk

Półkolonie letnie na JUW-e

27 000 zł

9

Edyta Danielczyk

Umieszczenie na pomniku napisu upamiętniającego mieszkańców Urbanowic – uczestników I Powstania Śląskiego

15 000 zł

10

Marek Demko

Budowa oświetlenia boiska przy ul. Jaroszowickiej

137 000 zł

6  Cielmice, Osiedle Ogrodnik (130 727 zł)

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt realizacji projektu

1

Elżbieta i Tadeusz Kopyto

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Cielmickiej

65 350 zł

2

Elżbieta i Tadeusz Kopyto

Montaż ławek solarnych przy ul. Jedności i ul. Cielmickiej

44 000 zł

3

Sandra Wilczek

Wymiana nawierzchni placu zabaw oraz remont urządzeń zabawowych na terenie ZSP nr 2
przy ul. Jedności

125 000 zł

7  Glinka, Suble (158 933 zł)

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt realizacji projektu

1

Krystyna Grońska

Budowa azylu dla pieszych oraz miejsc postojowych przy ul. Harcerskiej

90 000 zł

2

Krystyna Grońska

Budowa oświetlenia przy ul. Hetmańskiej

30 000 zł

3

Krystyna Grońska

Remont chodników przy ul. Harcerskiej i ul. Hetmańskiej

70 000 zł

4

Magdalena Kasperczyk

Budki dla ptaków w Parku Suble

4 500 zł

5

Magdalena Kasperczyk

100 wonnych bzów i jaśminów

11 000 zł

8  Żwaków (135 961 zł)

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt realizacji projektu

1

Ewelina Jagniątkowska

Montaż ławek, koszy i wiat przystankowych na Żwakowie

74 000 zł

2

Marek Gołosz

Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nowej i ul. Zgody

45 000 zł

9  Stare Tychy (166 837 zł)

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt realizacji projektu

1

Dariusz Wencepel

Montaż stojaków rowerowych przy ul. Kościuszki

35 000 zł

2

Dariusz Wencepel

Remont nawierzchni chodnika przy ul. Starokościelnej

120 837 zł

3

Dariusz Wencepel

Festyn Starotyski

30 000 zł

4

Dariusz Wencepel

Starotyski Dzień Seniora

6 000 zł

5

Dariusz Wencepel

Budowa stacji naprawy rowerów przy ul. Hlonda

10 000 zł

10  Paprocany, Osiedla P, O1, T1, W (część wschodnia) (270 993 zł)

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt realizacji projektu

1

Artur Wysocki

Budowa chodnika oraz drogi dojazdowej przy ul. Poziomkowej i ul. Przemysłowej

210 000 zł

2

Marcin Stogowski

Remont parkingu przy al. Piłsudskiego 100-110

115 000 zł

3

Michał Rutecki

Wymiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Dymarek

50 800 zł

4

Mikołaj Figlarski
Maria Żegleń
Regina Basińska

Budowa oświetlenia w parku św. Franciszka i Klary oraz w rejonie ul. Poziomkowej 44-58

98 000 zł

5

Władysław Treska

Remont chodnika przy pl. Filipa Nowary

50 000 zł

6

Jan Ulman

Budowa chodnika przy ul. Na Grobli

25 000 zł

 

11  Osiedle A (183 748 zł)

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt realizacji projektu

1

Stefania Seweryn

Budowa wiaty śmietnikowej pomiędzy ul. Wojska Polskiego 5-7 i ul. Arkadową 6-8

70 000 zł

2

Marcin Szyja

Osiedlowy Dzień Seniora

5 000 zł

3

Marcin Szyja

Aktywne A – osiedlowe miejsce spotkań

37 000 zł

4

Maria Frąckowiak

Budowa chodnika przy ul. Burschego

31 500 zł

5

Maria Frąckowiak

Budowa azylu dla pieszych przy ul. Andersa

45 000 zł

6

Katarzyna Pluta Magdalena Stolarska

Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a

63 748 zł

7

Rafał Biskup

Zielony plac zabaw dla rodzin – zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctkowskiego 3-3b

115 000 zł

8

Agnieszka Kwiatek

Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Wojska Polskiego 21-23a

183 748 zł

12  Osiedle B (281 801 zł)

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt realizacji projektu

1

Małgorzata Korycińska

Budowa oświetlenia przy ul. Słonecznej

50 000 zł

2

Łukasz Kokoszka

Remont chodnika przy ul. Bukowej 2-22

146 500 zł

3

Marcin Torba

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowa 10-20

268 000 zł

13  Osiedle Balbina (140 073 zł)

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt realizacji projektu

1

Ewa Kasperczyk

Remont chodnika przy ul. Budowlanych 37-41 oraz remont drogi i chodnika prowadzących do budynku przy ul. Budowlanych 43

90 000 zł

2

Ewa Kasperczyk

Aktywna mama – gimnastyka dla mam z dziećmi na placu zabaw na os. Balbina

7 854 zł

3

Marcin Kuśmierz

Sportowe półkolonie na Balbinie

78 680 zł

4

Adam Kafka

Chodniki dla pieszych – montaż słupków drogowych

13 000 zł

5

Adam Kafka

Budowa stacji napraw rowerów przy placu zabaw

11 500 zł

6

Sebastian Bal

Rodzinny rajd rowerowy Balbiny

7 700 zł

7

Sebastian Bal

Piknik rodzinny – bezpieczne wakacje na Balbinie

15 500 zł

14  Osiedle C (244 822 zł)

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt realizacji projektu

1

Ewelina Majewska – Howis

Szkoła na sportowo – budowa bieżni i skoczni na terenie SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej 4

144 000 zł

2

Ewa Pazdan

Remont placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego 5

100 822 zł

3

Paweł Janas

Familiada – budowa placu zabaw oraz parkingu przy ul. Czarnieckiego i ul. Czereśniowej

244 822 zł

15  Osiedle D, G (289 833 zł)

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt realizacji projektu

1

Zbigniew Rudziński

Remont placu zabaw przy al. Niepodległości 194-200

120 000 zł

2

Zbigniew Rudziński

Budowa parkingu wzdłuż ul. Gen. de Gaulle’a 3-29

145 563 zł

3

Henryk Kocur

Budowa parkingu przy ul. Dębowej 34-36

141 150 zł

4

Adrian Słany

Budowa placu zabaw między blokami przy ul. Dąbrowskiego 29 i ul. Dębowej 42-48

120 200 zł

16 Osiedle E (215 853 zł)

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt realizacji projektu

1

Anna Chrobaczek

Czas wolny na sportowo – zagospodarowanie terenu przy ZS nr 2 przy ul. Elfów 9

176 000 zł

2

Ewa i Przemysław Łasut

Wygoda i bezpieczeństwo – zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji 52-68

39 853 zł

3

Michał Kania

Miejska Akademia Atletyki

215 000 zł

17 Osiedle F, Zawiść (203 202 zł)

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt realizacji projektu

1

Grzegorz Pisula

Zadbajmy o nasze otoczenie - Budowa placu zabaw i miejsc parkingowych przy ul. Fitelberga 15-29

201 057 zł

2

Magdalena Góra

Budowa placu zabaw dla małych i dużych przy ul. Fitelberga 35-61

83 600 zł

3

Danuta Strzoda

Remont boiska do siatkówki oraz bieżni do skoku w dal przy ZS nr 1 przy ul. Wejchertów 20

160 000 zł

4

Zygfryd Glinka
Stanisław Piechocki
Teresa Mazur
Roman Niklas

Halina Jędracha

Doświetlenie terenu wewnątrz osiedla F

43 202 zł

18 Osiedle H, Ł (353 068 zł)

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt realizacji projektu

1

Dorota Gerc
Henryk Ditmer

Remont parkingu wraz z montażem ławek przy ZS nr 4 przy al. Bielskiej 100

292 000 zł

2

Agnieszka Borecka

Kwiatowy ogród na terenie Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala

40 000 zł

3

Lucyna Tuchorska

Budowa parkingu wraz z remontem drogi wewnętrznej przy ul. Hańczy

353 068 zł

4

Magdalena Kowalska
Katarzyna Czupryna - Kluska

Budowa chodnika od stacji kolejowej przy al. Bielska do stacji Tychy Zachodnie

100 000 zł

5

Tadeusz Pawełkowicz

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na siłowni zewnętrznej przy ul. Hubala

47 000 zł

19 K, L, Cztery Pory Roku (256 901 zł)

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt realizacji projektu

1

Izabela Demska-Ćwiertka

Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów Polskich 15-19

152 800 zł

2

Łukasz Wiewióra

SP nr 37 z technologią od pierwszaka do seniora

230 000 zł

3

Małgorzata Zawiślak
Krzysztof Woźniak

Akcja reaktywacja – doposażenie placu zabaw przy ul. Kubicy

90 000 zł

4

Krzysztof Woźniak
Michał Kasperczyk

Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców os. K, L, Cztery Pory Roku

26 600 zł

5

Michał Kasperczyk

Montaż ławki solarnej na os. K przy ul. Konecznego

20 000 zł

20. Osiedla M, U (255 184 zł)

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt realizacji projektu

1

Dominika Kramarczyk

Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej 5

203 000 zł

2

Anna Woźniak

Organizacja Dnia Seniora

6 750 zł

3

Bogdan Buczek

Remont nawierzchni parkingu przy ul. Dmowskiego

254 980 zł

4

Zbigniew Góral

Remont nawierzchni części parkingu przy ul. Uczniowskiej 7

255 184 zł

21 osiedla N, O (267 730 zł)

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt realizacji projektu

1

Marcin Lesiak

Remont boiska dla mieszkańców na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego 21

250 000 zł

2

Piotr Lada

Remont chodników wzdłuż ul. Nałkowskiej

240 000 zł

22 Osiedle R (185 316 zł)

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt realizacji projektu

1

Janusz Suchan

Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Jaśkowickiej z ul. Rodakowskiego

180 000 zł

2

Paweł Bilangowski

Bezpieczne przejście dla pieszych przez ul. Stoczniowców 70

180 000 zł

3

Henryk Radwański

Remont parkingu przy ul. Reymonta 7-16

185 316 zł

4

Włodzimierz Rosicki

Remont istniejącego chodnika przy ul. Rataja oraz budowa nowego chodnika przy skrzyżowaniu
ul. Jaśkowickiej i ul. Stoczniowców

50 000 zł

23 Osiedla T, W (część zachodnia) ( 240 355 zł)

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt realizacji projektu

1

Monika Trukała

Budowa skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja 1

65 300 zł

2

Danuta Chełmińska

Doposażenie placu zabaw pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7

110 000 zł

3

Anna Łodyga
Zdzisław Banasiak

Remont nawierzchni drogi przy ul. Witosa 8-22

60 000 zł

4

Zdzisław Banasiak

Budowa stacji napraw i miejsc postojowych dla rowerów pomiędzy ul. Witosa 28a
i ul. Wieniawskiego 4

20 000 zł

24 Osiedla Z, Z1 (208 500 zł)

Lp.

Autor

Tytuł projektu proponowany przez wnioskodawcę

Szacunkowy koszt realizacji projektu

1

Aleksander Czenczak

Doświetlenie ciągów komunikacyjnych na osiedlu Z

72 000 zł

2

Aleksander Czenczak

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw przy ul. Zaręby 38 i 62

93 000 zł

3

Ryszard Bisaga

Budowa chodnika do placów zabaw przy SP nr 40

104 000 zł

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X