BO w Tychach… liczą się Twoje pomysły! (Budżet Obywatelski - terminy, zasady, wnioski)

27 stycznia rozpocznie się przyjmowanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego. Będzie je można składać przez ponad miesiąc - aż do 2 marca. Już teraz zachęcamy, by pobrać wniosek i szczegółowo opisać pomysł, dzięki któremu zmieni się nasze miasto.

7 edycja Budżetu Obywatelskiego w Tychach

Na początek czekamy na Wasze pomysły. Mogą one dotyczyć projektów inwestycyjnych lub innych zadań np. warsztatów, spotkań z dziedziny kultury, rekreacji, sportu, turystyki czy ekologii. To mieszkańcy najlepiej wiedzą, co chcieliby zmienić w swoim najbliższym otoczeniu. Każdy, kto przeleje swój pomysł na  formularz, uzupełni potrzebne załączniki i zdobędzie poparcie mieszkańców, będzie miał szansę zawalczyć o środki finansowe na jego realizację.

Pula pieniędzy do rozdysponowania w Budżecie Obywatelskim w 2021 r. wynosi 5 000 000 zł. Wnioski można składać w dwóch kategoriach: na zadania dotyczące ogółu mieszkańców oraz na zadania dotyczące określonego rejonu miasta.

Na pierwszą grupę projektów przeznaczono 500 000 zł a ich lokalizacja musi dotyczyć co najmniej 2 okręgów konsultacyjnych. Do wniosku należy dołączyć listę 40 osób popierających projekt. Z tej puli mogą skorzystać również placówki oświatowe.

Na projekty obejmujące zadania dotyczące określonego rejonu miasta przeznaczono 4 500 000 zł. Do wniosków, które mają charakter lokalny i są przyporządkowane jednemu z okręgów konsultacyjnych dołącza się listę 15 osób popierających zadanie.

Należy pamiętać, że na liście poparcia nie może widnieć podpis autora projektu.

Każdy mieszkaniec miasta może zgłosić wniosek. Osoby niepełnoletnie muszą załączyć zgodę opiekuna prawnego.

1. Złóż wniosek!

Wnioski będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca. Złożenie wniosku jest niezwykle proste. Można wybrać najdogodniejszą formę: złożyć osobiście w jednym z Punktów Konsultacyjnych lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Tychy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, al. Niepodległości 49, 43 – 100 Tychy (z dopiskiem Budżet Obywatelski) lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na e-mail:

Kolejnym etapem będzie weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych wniosków oraz wspólne spotkania pracowników Urzędu Miasta z autorami projektów.

2. Promuj swój projekt!

Od lipca do września autorzy projektów mają czas na promocję swoich pomysłów. Mogą to robić wszelkimi dostępnymi środkami: założyć stronę internetową, udostępnić informacje na portalach społecznościowych lub wysłać wiadomości do sąsiadów, znajomych i przyjaciół.

Już wcześniej warto zastanowić się nad ciekawym tytułem dla swojego projektu (najlepiej gdyby nie miał więcej niż dziesięć słów) i nad argumentami, które przekonają innych Tyszan, że warto na niego głosować.

3. Zagłosuj!

Przez 11 dni – od 11 do 21 września każdy mieszkaniec Tychów będzie dysponował dwoma głosami; będzie mógł dokonać wyboru i zagłosować: na jeden projekt dotyczący ogółu mieszkańców oraz na jeden projekt dotyczący określonego rejonu miasta. 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok:
  • od 27 stycznia 2020 r. do 2 marca 2020 roku - składanie przez mieszkańców propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.;

  • od 3 marca 2020 r. do 8 maja 2020 r. - weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych projektów;

  • od 11 maja 2020 r. do 19 czerwca 2020 r.- spotkania i rozmowy pracowników Urzędu Miasta wraz z autorami projektów;
  • od 1 lipca 2020 r. do 10 września 2020 r. – promocja projektów, prowadzona przez ich autorów;

  • od 11 września 2020 r. do 21 września 2020 r. - głosowanie;

  • wrzesień 2020 r. - przeliczenie głosów oraz przedstawienie wyników głosowania;

  • październik - listopad 2020 r. - ujęcie wygranych projektów w projekcie budżetu Miasta Tychy na 2021 r.;
  • styczeń – grudzień 2021r. – realizacja wygranych projektów.

Dodatkowe informacje

W przypadku dodatkowych pytań można skontaktować się osobiście z pracownikami głównego punktu konsultacyjnego, mieszczącego się w Centrum Balbina przy ulicy Barona 30, pok.209 lub telefonicznie – dzwoniąc pod numer 32 776 34 55.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X