Stan realizacji zadań

Poniżej przedstawiamy aktualny stan realizacji zadań w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2017 r.

Okręg Konsultacyjny nr 1 - Wilkowyje
Kwota dla okręgu: 139 332 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Kwota wydzielona w budżecie

Jednostka realizująca

Etap realizacji

Termin zakończenia

Uwagi

1

Rozbudowa strefy aktywności Wilkowyje

75 000 zł

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

zrealizowane

20.06.2017 r.

Zamontowano urządzenia siłowe: wyciąg górny, koło TAI CHI, biegacz, prasa nożna, motyl, prostownik pleców.

2

Frajda kulturalna - półkolonie letnie i zimowe
w Wilkowyjach

26 000 zł

Miejskie Centrum Kultury

zrealizowane

01.09.2017 r.

 

3

Organizacja festynu osiedlowego Pożegnanie Wakacji
w Wilkowyjach

13 500 zł

Miejskie Centrum Kultury

zrealizowane

02.09.2017 r.

 

4

Coolturalne jazdy - cykl wycieczek edukacyjno - kulturalnych

21 500 zł

Miejskie Centrum Kultury

w trakcie realizacji

12.11.2017 r.

 

5

Pozaszkolne zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci
i młodzieży na Wilkowyjach

10 000 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

w trakcie realizacji

20.12.2017 r.

Zakupiono sprzęt sportowy, zawarto umowy
z animatorami.

Okręg Konsultacyjny nr 2 - Mąkołowiec, Koźlina
Kwota dla okręgu: 152 102 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Kwota wydzielona w budżecie

Jednostka realizująca

Etap realizacji

Termin zakończenia

Uwagi

1

Festyn na Mąkołowcu

15 000 zł

Miejskie Centrum Kultury

zrealizowane

17.09.2017 r.

 

2

Zakup i montaż koszy na śmieci na Mąkołowcu i Koźlinie

12 400 zł

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

zrealizowane

12.05.2017 r.

 

3

Łabędzi Skwer - zagospodarowanie terenu przy
ul. Łabędziej

124 702 zł

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 

 

Opracowaną dokumentację projektową. W pierwszym przetargu brak oferentów. Ogłoszenie nowego przetargu ze zmniejszonym zakresem rzeczowym

4

Dzień Seniora na Mąkołowcu i Koźlinie

4 500 zł

Miejskie Centrum Kultury

w trakcie realizacji

11.2017 r.

 

Okręg Konsultacyjny nr 3 Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 198 863 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Kwota wydzielona w budżecie

Jednostka realizująca

Etap realizacji

Termin zakończenia

Uwagi

1

Budowa chodnika przy ul. Jodłowej

180 000 zł

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

w trakcie realizacji

17.12.2017 r.

31.08 - zakończone prace projektowe 20.09.2017 - otwarcie ofert w ramach procedury przetargowej

2

Dzień Dziecka na Czułowie

8 850 zł

Miejskie Centrum Kultury

zrealizowane

2.06.2017 r.

 

Okręg Konsultacyjny nr 4 - Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)
Kwota dla okręgu: 125 811 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Kwota wydzielona w budżecie

Jednostka realizująca

Etap realizacji

Termin zakończenia

Uwagi

1

Remont nawierzchni części ul. Dzwonkowej - bocznej

125 811 zł

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

w trakcie realizacji

15.12.2017 r,

 

2

Budowa minibieżni do skoku w dal i trójskoku na terenie ZSP nr 3 przy ul. Cmentarnej

29 000 zł

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

zrealizowane

05.10.2017 r.

Zakres robót obejmuje wykonanie bieżni o dł. 30 m i szer. 1.5 m o nawierzchni z poliuretanu

Okręg Konsultacyjny nr 5 - Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele
Kwota dla okręgu: 175 723 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Kwota wydzielona w budżecie

Jednostka realizująca

Etap realizacji

Termin zakończenia

Uwagi

1

Aktywni razem przy ul. Miodowej rozbudowa placu zabaw wraz z siłownią

107 000 zł

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

zrealizowane

22.06.2017 r.

Zamontowano urządzenia zabawowe: tablice rysunkowe podwójne 2 szt., domek Agatka, bocianie gniazdo, zestaw kolorowe podwórko, urządzenie Tam Tam, kiwak Zebra, ścianka wspinaczkowa duża; urządzenia siłowe: trójkąt OF2-10, wahadło i twister, orbitrek, biegacz, prasa nożna, urządzenie dla seniora TAI CHI, kierownica, ławka; stojak rowerowy 6 stanowiskowy.

2

Renowacja krzyża przy ul. Ligonia

43 000 zł

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

w trakcie realizacji

31.10.2017 r.

 

 

3

Doposażenie placów zabaw przy ul. Jaroszowickiej oraz ul. Przejazdowej

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

zrealizowane

03.04.2017 r.

Przy ul. Jaroszowickiej zamontowano kiwaki  2 szt.; przy ul. Przejazdowej zamontowano: bocianie gniazdo, karuzelę gwieździstą, wieżę wspinaczkową .

4

Doposażenie skweru przy ul. Przejazdowej

9 000 zł

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

w trakcie realizacji

1.12.2017 r.

 

Okręg Konsultacyjny nr 6 - Cielmice, Osiedle Ogrodnik
Kwota dla okręgu: 129 901 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Kwota wydzielona w budżecie

Jednostka realizująca

Etap realizacji

Termin zakończenia

Uwagi

1

Monitornig obiektów sportowych i placu zabaw
przy  ul. Cielmickiej

42 954 zł

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

zrealizowane

20.06.2017 r.

Zamontowano 2 kamery obrotowe, 1 kamerę stacjonarną, rejestrator, słup aluminiowy o wys. 4 m.

2

Przystanek przy kapliczce - zagospodarowanie terenu przy kapliczce pw. św. Tekli przy ul. Jedności

129 901 zł

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

zrealizowane

5.10.2017 r.

 

Okręg Konsultacyjny nr 7 - Glinka, Suble
Kwota dla okręgu: 157 506 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Kwota wydzielona w budżecie

Jednostka realizująca

Etap realizacji

Termin zakończenia

Uwagi

1

Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy
ul. Stoczniowców

110 000 zł

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 

 

Brak ofert w czterech postępowaniach przetargowych

2

Budowa stacji naprawy rowerów przy siłowni plenerowej na Sublach

8 000 zł

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

zrealizowane

28.04.2017 r.

 

Okręg Konsultacyjny nr 8 - Żwaków
Kwota dla okręgu: 130 965 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Kwota wydzielona w budżecie

Jednostka realizująca

Etap realizacji

Termin zakończenia

Uwagi

1

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
ulicach Nowej i Zgody

130 965 zł

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

zrealizowane

20.06.2017 r.

Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu o wym. 27 x 22 m z wyposażeniem oraz piłkochwyt o wys. 4 m i dł. 2 x 14,2m i 1 x 30,6 m; opaskę chodnikową z kostki brukowej o pow. 123 m²

Okręg Konsultacyjny nr 9 - Stare Tychy
Kwota dla okręgu: 165 644 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Kwota wydzielona w budżecie

Jednostka realizująca

Etap realizacji

Termin zakończenia

Uwagi

1

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Damrota

165 644 zł

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

zrealizowane

03.12.2017 r.

 

2

Montaż koszy na śmieci w dzielnicy Stare Tychy

20 000 zł

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

w trakcie realizacji

 

 

Okręg Konsultacyjny nr 10 - Paprocany, Osiedla P, O1, T1, W
Kwota dla okręgu: 270 559 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Kwota wydzielona w budżecie

Jednostka realizująca

Etap realizacji

Termin zakończenia

Uwagi

1

Doposażenie placu zabaw przy ul. Paprocańskiej  oraz przeniesienie i doświetlenie siłowni na ul. Poziomkową

75 000 zł

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

zrealizowane

08.06.2017 r.

Zamontowano piaskownicę, zestaw zręcznościowy, zestaw wspinaczkowy i wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku.
Zamontowano urządzenia siłowe: narciarz i rower i orbitrek i wioślarz; zamontowano 1 punkt oświetleniowy.

2

Oświetlenie placu Filipa Nowary

40 000 zł

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

zrealizowane

31.07.2017 r.

Zamontowano 3 punkty oświetleniowe.

3

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jagiełły

60 000 zł

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

w trakcie realizacji

 

 

Okręg Konsultacyjny nr 11 - Osiedle A
Kwota dla okręgu: 184 570 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Kwota wydzielona w budżecie

Jednostka realizująca

Etap realizacji

Termin zakończenia

Uwagi

1

Poprawa funkcjonalności i estetyki przy ul. Andersa 1-8 poprzez modernizację wiat śmietnikowych

184 570 zł

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

zrealizowane

30.06.2017 r.

 

2

Doposażenie i remont nawierzchni na terenie zespołu boisk piłkarskich im. Alfreda Potrawy przy ul. Andersa 22

140 000 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

zrealizowane

28.07.2017 r.

 

Okręg Konsultacyjny nr 12 - Osiedle B
Kwota dla okręgu: 283 454 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Kwota wydzielona w budżecie

Jednostka realizująca

Etap realizacji

Termin zakończenia

Uwagi

1

Radosne podwórko-budowa placu zabaw i siłowni pomiędzy ulicami Bocheńskiego, Batorego i Bohaterów Warszawy

211  671 zł

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

zrealizowane

31.08.2017 r.

 

2

Parkujemy i poruszamy się bezpiecznie
przy ul. Brzozowej 12-16a

250 000 zł

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

w trakcie realizacji

14.11.2017 r.

 

Okręg Konsultacyjny nr 13 - Osiedle Balbina
Kwota dla okręgu: 138 998 zł

<

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Kwota wydzielona w budżecie

Jednostka realizująca

Etap realizacji

Termin zakończenia

Uwagi

1

Budowa azylu dla pieszych oraz lewoskrętu przy skrzyżowaniu ulic Begonii i Barona

40 000 zł

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

zrealizowane

06.06.2017 r.

 

Okręg Konsultacyjny nr 14 - Osiedle C
Kwota dla okręgu: 248 358 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Kwota wydzielona w budżecie

Jednostka realizująca

Etap realizacji

Termin zakończenia

Uwagi

1

Strefa sportu przy Szkole Podstawowej nr 11

248 358 zł

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

w trakcie podpisania umowy

12.12.2017 r.

Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono dwie procedury przetargowe (druga z ograniczonym zakresem). Ceny złożonych ofert znacznie przekraczały zabezpieczone środki w budżecie.

Okręg Konsultacyjny nr 15 - Osiedla D, G
Kwota dla okręgu: 295 390 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Kwota wydzielona w budżecie

Jednostka realizująca

Etap realizacji

Termin zakończenia

Uwagi

1

Modernizacja podwórka przy ulicach Dąbrowskiego 11-13
oraz Dębowej 18-20 i 26-28

230 000 zł

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

w trakcie realizacji

30.11.2017 r.

 

2

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszego przy ul. Gen. de Gaulle'a

78 000 zł

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

w trakcie realizacji

12.12.2017 r.

 

Okręg Konsultacyjny nr 16 - Osiedle E
Kwota dla okręgu: 217 956 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Kwota wydzielona w budżecie

Jednostka realizująca

Etap realizacji

Termin zakończenia

Uwagi

1

Oaza zdrowia dla wszystkich przy I LO przy ul. Korczaka 6

168 782 zł

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

zrealizowane

25.10.2017 r.

Wykonano boisko o nawierzchni z poliuretanu z wyposażeniem i piłkochwytami.

2

Miejska Akademia Atletyki przy ul. Edukacji

112 500 zł

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

zrealizowane

06.09.2017 r.

Wykonano renowację parkietu, naprawę tynków ścian i sufitów na sali gimnastycznej i galerii, ułożono płytki typu gress na galerii, wymieniono instalację elektryczną i oprawy.

97 000 zł

Zespól Szkół nr 5

w trakcie realizacji

31.10.2017 r.

 

Okręg Konsultacyjny nr 17 - Osiedla F, Zawiść
Kwota dla okręgu: 204 434 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Kwota wydzielona w budżecie

Jednostka realizująca

Etap realizacji

Termin zakończenia

Uwagi

1

Zadbajmy o Nasze Otoczenie - budowa siłowni plenerowej przy ulicach Wyszyńskiego oraz Fitelberga

35 000 zł

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

zrealizowane

30.06.2017 r.

 

Okręg Konsultacyjny nr 18 - Osiedle H, Ł
Kwota dla okręgu: 357 675 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Kwota wydzielona w budżecie

Jednostka realizująca

Etap realizacji

Termin zakończenia

Uwagi

1

Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29
przy ul. Hubala

267 000 zł

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

w trakcie podpisania umowy

 

Opracowano dokumentację projektowa. Zadanie podzielone na dwie części: budowa nowego placu plus renowacja starego.

Okręg Konsultacyjny nr 19 - Osiedla K, L, Cztery Pory Roku
Kwota dla okręgu: 252 489 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Kwota wydzielona w budżecie

Jednostka realizująca

Etap realizacji

Termin zakończenia

Uwagi

1

Budowa chodnika do placu zabaw Kinderlandia

45 000 zł

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

zrealizowane

10.08.2017 r.

Wykonano 270 m² chodnika z kostki
betonowej o gr 6 cm.

2

Bieg i skok po zdrowie - szkoła po godzinach. Modernizacja bieżni i stanowiska do skoku w dal przy Gimnazjum nr 4 i SP 37

70 000 zł

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 

 

Uniewazniono trzy procedury przetargowe w których ceny ofert przekraczały zabezpieczone środki. W przygotowaniu kolejna procedura przetargowa z znacznie ograniczonym zakresem.

4

Budowa stacji naprawy rowerów na osiedlu Karolina

8 000 zł

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

zrealizowane

28.04.2017 r.

 

5

Organizacja imprez integracyjnych na osiedlach K, L, Cztery Pory Roku

10 500 zł

Miejskie Centrum Kultury

w trakcie realizacji

11-12.2017 r.

 

Okręg Konsultacyjny nr 20 - Osiedla M, U
Kwota dla okręgu: 260 835 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Kwota wydzielona w budżecie

Jednostka realizująca

Etap realizacji

Termin zakończenia

Uwagi

1

Budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej
z parkingiem przy al. Bielskiej

260 835 zł

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

w trakcie realizacji

 

 

Okręg Konsultacyjny nr 21 - Osiedla N, O
Kwota dla okręgu: 271 498 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Kwota wydzielona w budżecie

Jednostka realizująca

Etap realizacji

Termin zakończenia

Uwagi

1

Zadabajmy o nasze otoczenie - remont ciągu pieszego przy ul. Dmowskiego 1-13

221 000 zł

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

zrealizowane

30.09.2017 r.

 

2

Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej 17a

50 000 zł

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

zrealizowane

08.09.2017 r.

 

Okręg Konsultacyjny nr 21 - Osiedle R
Kwota dla okręgu: 186 302 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Kwota wydzielona w budżecie

Jednostka realizująca

Etap realizacji

Termin zakończenia

Uwagi

1

Budowa parkingu przy ulicach Jaśkowickiej
i Rodakowskiego

186 302 zł

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

w trakcie realizacji

 

 

2

Budowa nowego oraz modernizacja istniejących chodników przy skrzyżowaniu ulic Stoczniowców
i Jaśkowickiej

65 000 zł

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

zrealizowane

21.08.2017 r.

 

Okręg Konsultacyjny nr 23 - Osiedla T, W ( część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 242 265 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Kwota wydzielona w budżecie

Jednostka realizująca

Etap realizacji

Termin zakończenia

Uwagi

1

Remont chodników przy ul. Wieniawskiego
wraz z parkingami

235 427 zł

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

w trakcie realizacji

31.10.2017 r.

 

Okręg Konsultacyjny nr 24 - Osiedla Z, Z1
Kwota dla okręgu: 209 359 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Kwota wydzielona w budżecie

Jednostka realizująca

Etap realizacji

Termin zakończenia

Uwagi

1

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 21
przy ul. Zelwerowicza

209 359 zł

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

w trakcie podpisania umowy

15.12.2017 r.

Unieważniono trzy procedury przetargowe z powodu braku ofert.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X