V edycja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego

ROZPOCZYNAMY NABÓR WNIOSKÓW DO V EDYCJI MŁODZIEŻOWEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

Rusza V edycja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.Uczniowie publicznych szkół ponadpodstawowych mogą zgłaszać swoje projekty. W poprzednich latach wygrywały m.in. takie projekty jak: doposażenie pracowni komputerowej, rozbudowa siłowni szkolnej czy wyposażenie stref relaksu na terenie szkół. Każda placówka ma do wydania 10 tysięcy złotych.

Propozycję projektu może złożyć każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej. Ważne jest, by zgłoszony projekt był zgodny ze statutem szkoły i możliwy do realizacji przez szkołę do dnia 31 grudnia 2022 r. Aby zgłosić zadanie należy pobrać ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły formularz, wypełnić go a następnie złożyć go w sekretariacie lub przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej.

Uczeń może zgłosić tylko jeden projekt, którego wartość nie może przekroczyć 10 tyś zł. W formularzu należy podać: imię i nazwisko autora projektu, tytuł, opis zadania oraz szacunkowe koszty. Obowiązkowo należy dołączyć listę z podpisami 15 uczniów popierających projekt. Każdy uczeń może poprzeć dowolna liczbę projektów.

Oceny projektów dokonuje Komisja Konsultacyjna złożona z dyrekcji szkoły, nauczyciela, przedstawiciela Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy oraz dwóch przedstawicieli samorządu uczniowskiego. Autor projektu przygotowuje krótką prezentację własnego projektu przed Komisją Konsultacyjną. Następnie szkoła sporządza listę pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych projektów, którą przekazuje do wiadomości uczniów w postaci informacji umieszczonej na tablicy ogłoszeń i na stronie szkoły. Do głosowania dopuszczone są wszystkie projekty, które przeszły weryfikację formalną i merytoryczną.

Kolejnym etapem jest głosowanie, w którym mogą wziąć udział wszyscy uczniowie. Do realizacji przechodzą zadania, które otrzymały największe poparcie uczniów. W przypadku zgłoszenia przez uczniów szkoły tylko jednego projektu lub gdy Komisja Konsultacyjna zaopiniuje pozytywnie tylko jeden projekt, musi uzyskać on w głosowaniu poparcie minimum 20% uczniów z całej społeczności szkolnej.

Młodzieżowy Budżet Obywatelski pozwala młodym ludziom zaangażować się w życie miasta, w procesy obywatelskie oraz uczy współdecydowania o tym co powinno być realizowane w ich placówce.

Zapraszamy do udziału – to niepowtarzalna szansa, żeby naprawdę coś zmienić w swojej szkole!

Regulamin oraz formularze zgłoszeń dostępne są na stronach:

- Biuletynu Informacji Publicznej oraz

- na stronie razemtychy.pl w zakładce Młodzieżowy Budżet Obywatelski – EDYCJA V.

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X