Aktualności

Wyniki konkursu Dystrybucja żywności w ramach Programu FEPŻ

Prezydent Miasta Tychy informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2024 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

Konkurs grantowy Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, którego miasto Tychy jest jednym z członków. Tematy tegorocznego konkursu dotyczą profilaktyki zdrowia psychicznego oraz zdrowia i aktywności seniorów.

Program Spójnik! to wsparcie dla projektów kulturalnych i społecznych

Ciekawa oferta dla organizacji pozarządowych

Program Spójnik! to wsparcie dla projektów kulturalnych i społecznych, które w swoim zakresie obejmują takie działania jak:

• aktywności sąsiedzkie,
• aktywizacja lokalnych społeczności,
• lokalna historia i dziedzictwo,
• oddolne inicjatywy społeczne,
• aktywności oparte na więziach społecznych,
• aktywności skierowane do społeczności/miejsc, wymagających
szczególnego wsparcia,
• aktywności nawiązujące do rekomendacji dotyczących polityki kulturalnej dla Miast GZM wskazanych przez Radę Konsultacyjną (załącznik do regulaminu).

Wsparcie polega na współudziale biura ESK w realizacji przedsięwzięcia na podstawie umowy o współorganizacji, zawieranej z instytucją kultury lub organizacją pozarządową z obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (o wartości do 10 000 zł brutto), bez którego realizacja przedsięwzięcia byłaby utrudniona lub niemożliwa.

W ramach program odbędą się dwa nabory które potrwają od 11.03-12.04.2024 (ocena wniosków nastąpi do 6.05.2024 r.) i 1-31.08.2024 (ocena wniosków nastąpi do 20.09. 2024 r.). 

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie są samorządowe instytucje kultury (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) oraz organizacje pozarządowe.

Nabór wniosków realizowany jest poprzez formularz elektroniczny dostępny https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNNUxDoDE-0TNZBY4P3gOnIYPu3gt2yTb1T7C10DN4lfp4OQ/viewform

Pełny regulamin programu dostępny jest https://katowicegzm2029.eu/spojnik/

Nabór do Komisji konkursowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 wpółfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus-Podprogram 2023

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 wpółfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus-Podprogram 2023.

Otwarty konkurs ofert - Dystrybucja żywnosci w ramach Programu FEPŻ

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 (dalej zwany „Programem”)

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X