Baza Ngo

Stowarzyszenie "Artystyczne Cukiernictwo i Piekarnictwo"

Miasto: Tychy
Adres: Grota Roweckiego 46
Data rejestracji: 2019-04-10
Forma prawna: Stowarzyszenie rejestrowane w KRS
Numer KRS / inny: 773270
OPP: Nie
Prowadzenie działalności gospodarczej: Nie
Cele statutowe: 1. CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARTYSTYCZNEGO CUKIERNICTWA I PIEKARNICTWA, PROMOWANIA ZAWODU CUKIERNIKA I PIEKARZA JAKO ZAWODU ARTYSTYCZNEGO ORAZ SZERZENIE WIEDZY W ZAKRESIE HISTORII CUKIERNICTWA I PIEKARNICTWA. 2. CELAMI STOWARZYSZENIA SĄ RÓWNIEŻ: A. KULTURA, W SZCZEGÓLNOŚCI W RAMACH ARTYSTYCZNEGO CUKIERNICTWA I PIEKARNICTWA, B. NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE HISTORII CUKIERNICTWA I PIEKARNICTWA, C. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA I DOBROCZYNNOŚĆ, D. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA, E. POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, F. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, G. PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY, H. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I W WIEKU EMERYTALNYM, I. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W CUKIERNICTWIE I PIEKARNICTWIE, J. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIENIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ K. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, L. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, M. KULTURA FIZYCZNA I SPORT, N. EKOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA I ZWIERZĄT, O. TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO, P. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI, Q. WSPIERANIE WOLONTARIATU, R. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
NIP: 6462976454
REGON: 38 300 000 000 000
Kod pocztowy: 43-100
Znajduje się w: Inne

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X