Baza Ngo

Fundacja Społeczno - Rozwojowa New Time

Miasto: Tychy
Adres: ul. Zaręby 7
Forma prawna: Fundacja
Numer KRS / inny: 696082
OPP: Nie
Prowadzenie działalności gospodarczej: Tak
Cele statutowe: A) CELEM FUNDACJI JEST PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH B) AKTYWIZACJA OBYWATELSKA, ZACHĘCANIE DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU PUBLICZNYM C) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ INNYCH GRUP MARGINALIZOWANYCH D) PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO E) PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM F) DZIAŁANIE NA RZECZ DIALOGU SPOŁECZNEGO I KONSTRUKTYWNEGO ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW G) PROMOCJA ZATRUDNIENIA, AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ H) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA J) DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA K) WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ L) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU M) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART.3 UST.3 USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM I O WOLONTARIACIE, W ZAKRESIE OKREŚLONYM W PKT 1-32
NIP: 2147483647
REGON: 2 147 483 647
Kod pocztowy: 43-100

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X