Baza Ngo

Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski

Miasto: Tychy
Adres: ul.Browarowa 7
Data rejestracji: 2012-04-13
Forma prawna: Fundacja
Numer KRS / inny: 417641
OPP: Nie
Prowadzenie działalności gospodarczej: Tak
Cele statutowe: CELAMI FUNDACJI SĄ: 1. INICJOWANIE I WSPIERANIE ROZWIĄZAŃ W RÓŻNORODNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO, A SZCZEGÓLNIE W WSPIERANIU KULTURY, NAUKI I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO. 2. PROPAGOWANIE WYKORZYSTANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W KULTURZE, NAUCE I SZTUCE. 3. POPULARYZACJA I WSPARCIE POZASZKOLNYCH FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MŁODZIEŻY. 4. POPULARYZACJA ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH PRZEZWYCIĘŻAJĄCYCH BARIERY W INTEGRACJI SPOŁECZNEJ. 5. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI, KTÓRYCH CELAMI STATUTOWYMI JEST: DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, NAUKOWO-TECHNICZNA, OŚWIATOWA, KULTURALNA, W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, OCHRONY ŚRODOWISKA, DOBROCZYNNOŚCI I OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ. 6. PROPAGOWANIE NOWOCZESNYCH FORM W ZAKRESIE KULTURY, NAUKI, SZTUKI I INNOWACYJNOŚCI . 7. WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWNYCH I NOWOCZESNYCH FORM WYPOCZYNKU. 8. DZIAŁANIA NA RZECZ TWORZENIA BAZY TURYSTYCZNEJ REGIONU ŚLĄSKIEGO. 9. WSZECHSTRONNE PROPAGOWANIE IDEI INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ. 10. INICJOWANIE I PRZEPROWADZANIE SZKOLEŃ, KURSÓW, SEMINARIÓW I KONFERENCJI ORAZ WSPÓŁORGANIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. 11. DZIAŁANIE O CHARAKTERZE INTERDYSCYPLINARNYM, ŁĄCZĄCE NAUKĘ, TECHNIKĘ, ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE. 12. WSPIERANIE KOMERCJALIZACJI DZIAŁAŃ NAUKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ PROWADZENIE INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, WSPIERANIA TWORZENIA SPIN-OFF-ÓW I PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ NAUKOWCÓW. 13. WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W TYM W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ OSOBY ZMARGINALIZOWANE I ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM Z RYNKU PRACY. 14. WSPIERANIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EKONOMII SPOŁECZNEJ, W TYM PROWADZENIE INKUBATORÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I GOSPODARKI SPOŁECZNEJ. 15. PROMOWANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI WSPIERANIE ROZWOJU SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW.
NIP: 6462927792
REGON: 24 300 000 000 000
Kod pocztowy: 43-100
Znajduje się w: Inne

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X