Baza Ngo

FUNDACJA Tito "Chcieć znaczy móc"

Miasto: Tychy
Adres: Plac Św. Anny 4
Data rejestracji: 2013-06-07
Forma prawna: Fundacja
Numer KRS / inny: 464890
OPP: Nie
Prowadzenie działalności gospodarczej: Nie
Cele statutowe: 1.NIESIENIE POMOCY LUDZIOM, A W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECIOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I ŻYCIOWEJ ORAZ UMOŻLIWIENIE IM ROZWOJU DUCHOWEGO, INTELEKTUALNEGO I FIZYCZNEGO.2.NIESIENIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, WYKLUCZONYM, BEZROBOTNYM ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB.3.NIESIENIE POMOCY PLACÓWKOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI.4.NIESIENIE POMOCY DZIECIOM SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYM, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ.5.PROWADZENIE I PROMOWANIE WSZECHSTRONNEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I ŻYCIA, PROMOCJI ZDROWIA ORAZ PROWADZENIE I WSPIERANIE INICJATYW O CHARAKTERZE ZDROWOTNYM.6.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.7.DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.8.ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY.9.DZIAŁALNOŚĆ W DZIEDZINIE KULTURY I SZTUKI.10.DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA I DOBROCZYNNA.11.POMOC HUMANITARNA, W TYM POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJENW KRAJU I ZA GRANICĄ.12.PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU.13.DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA, EDUKACYJNA, WYCHOWAWCZA I SPORTOWA.14.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, W TYM DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNA.15.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.16.PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.17.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA.18.DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIEI WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ I ŻYCIU CODZIENNYM.
Kod pocztowy: 43-100

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X