Baza Ngo

STOWARZYSZENIE INTEGRACJI I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB I RODZIN "OD-NOWA"

Miasto: Tychy
Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
Adres e-mail:
Numer telefonu: 660789847
Data rejestracji: 2007-11-15
Forma prawna: Stowarzyszenie rejestrowane w KRS
Numer KRS / inny: 292593
OPP: Nie
Prowadzenie działalności gospodarczej: Nie
Cele statutowe: DAŻENIE DO AKTYWIZACJI W ŻYCIU SPOŁECZNYM ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB I RODZIN ZNAJDUJACYCH SIE W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, ZGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM POPRZEZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W SFERZE ZADAŃ PUBLICZNYCH WYCZERPUJACYCH ZAPISY WYNIKAJACE Z ART.4 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE Z DNIA 24.04.2003R. OBEJMUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE: POMOCY SPOŁECZNEJ, DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW KOBIET, DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA, KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI, UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ NAWIĄZYWANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI, DZIAŁAŃ NA RZECZ DIALOGU SPOŁECZNEGO, PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU.
Kod pocztowy: 43-100

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X