5 000 000124 000NOWOCZESNE

Zgłaszanie propozycji projektów przez mieszkańców

Pomysł może zgłaszać każdy mieszkaniec okręgu konsultacyjnego, który ukończył 16 lat. Projekty można zgłaszać od 1 do 31 maja 2015 r. na specjalnie przygotowanych formularzach.
 
Formularze wniosków w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej www.razemtychy.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy (stanowisko „Informacja”), w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Barona 30 oraz w Punktach Konsultacyjnych.
 
Projekt musi wpisywać się w kompetencje miasta Tychy i służyć mieszkańcom danego okręgu konsultacyjnego (może dot. m.in. edukacji, budowy/remontów drogi/chodników, ochrony środowiska, pomocy społecznej, kultury, zdrowia, sportu, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej, oświetlenia).
 
Jeżeli zgłoszone zadanie ma charakter inwestycyjny to powinno dotyczyć wyłącznie terenów należących do miasta. Własność terenu można ustalić na oficjalnej stronie internetowej miasta w Systemie Informacji o Terenie Miasta Tychy www.umtychy.pl/sit oraz pod numerem tel. 32 776 36 44 lub osobiście w biurowcu „Balbina” przy ul. Barona 30, pok. 209.

W przypadku, gdy wniosek będzie zakładał realizację projektu położonego na terenach innych niż miejskie, projekt zostanie uznany za niemożliwy do realizacji.
 
Realizacja zadania musi zostać zakończona w 2016 r.
 
Szacunkowe koszty zadania nie mogą przekroczyć kwoty przeznaczonej na Budżet Partycypacyjny dla poszczególnych okręgów konsultacyjnych
 
Do każdego formularza powinna zostać dołączona lista minimum 15 osób (mieszkańcy okręgu, którzy ukończyli 16 lat) popierających propozycję projektu, mapka z propozycją lokalizacji zadania oraz zgoda opiekuna prawnego jeżeli wniosek jest złożony przez osobę niepełnoletnią.
 
Formularz z propozycją projektu można złożyć w terminie od 1 do 31 maja 2015 r. w następujących punktach:

  • Listownie na adres: Urząd Miasta Tychy, 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49 z adnotacją na kopercie „Budżet Partycypacyjny”.
  • Osobiście w Urzędzie Miasta Tychy w Biurze Obsługi Klienta al. Niepodległości 49 (stanowisko „Informacja”) lub w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Barona 30, pok. 209.

Serwis należy do Urzędu Miasta Tychy. Wszelkie prawa zastrzeżone. do góry