Polityka prywatności i klauzula informacyjna

Podmiotem zapisującym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookie oraz dane w localStorage, oraz uzyskującym do nich dostęp jest Urząd Miasta Tychy z siedzibą w Tychach 43-100 przy al. Niepodległości 49

Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu (np. komputerze, smartfonie, tablecie) oraz przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. 

Cele, w jakich używane są pliki cookie oraz dane w localStorage
Urząd Miasta Tychy korzysta z plików cookie oraz danych zapisanych w celach:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania podejmowanych przez Użytkownika interakcji, np. udzielonych odpowiedzi przy wypełnianiu formularz
 • zapamiętywania wybranego przez użytkownika motywu kolorystycznego strony
 • zapamiętywania wybranej przez użytkownika wielkości fontu

Rodzaje plików cookie
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookie, w Portalu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookie:

 • pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
 • wydajnościowe pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
 • funkcjonalne pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych.

Szczegółowe dane o cookies:

 • btnCookies - zapisuje informacje o zapoznaniu się z informacją o cookies. Ważne 6 miesięcy od zamknięcia bannera z informacją o cookie.

 • c472a0fe3eacde64982b1f8c3aa3a58e - cookie sesyjne z identyfikatorem sesji. Ważne do końca sesji przeglądarki

 • Przeglądarki najczęściej zapamiętują cookie sesyjne cookie wraz z zapamiętanymi kartami, ale też nawet po zamknięciu wszystkich kart i przeglądarki.

 • klucz "contrast" - słuzy do zapamiętania wersji kolorystycznej strony

 • Cookie twittera (X) - związane z przyciskami udostępniania na X

 • Cookie faceooka - związane z przyciskami "lubię to" i "udostępnij

 • W formularzu zgłaszania projektów - zapamiętywanie danych fomularza w sessionStorage - do czasu zamknięcia karty lub przegladarki

Na stronie nie ma podłączonych dedykowanych skryptów statystycznych czy trackingowych (np google analytics)

Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookie pochodzących z Portalu w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu, np. laptop, tablet, smartfon.

W przeglądarkach internetowych domyślnie dopuszcza się przechowywanie plików cookie na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu.

Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

Każdy Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki, tak aby pliki cookie oraz informacje w localStorage nie były zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Funkcjonalność taka dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej wskazano adresy stron opisujących wyłączenie lub zmianę ustawień dla przykładowych przeglądarek internetowych:

Na Portalu mogą znajdować się przekierowania do stron internetowych będących własnością i obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne. Strony internetowe podmiotów zewnętrznych mają własne zasady dotyczące prywatności i prawdopodobnie korzystają z plików cookie, dlatego warto pamiętać o zapoznaniu się z tymi zasadami. Urząd Miasta Tychy nie odpowiada za zawartość plików cookie wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki są umieszczone na stronach serwisów w Portalu.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy posiadający siedzibę w Urzędzie Miasta w Tychach, przy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: lub listownie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  • na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w celach: realizacji konsultacji społecznych, Budżetu Obywatelskiego, Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego;
  • na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w celach: współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym z organizacją obsługującą Tyskie Centrum Wolontariatu;
  • na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celach archiwalnych.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu, w tym strony razemtychy.pl.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane czyli na potrzeby realizacji konsultacji społecznych, Budżetu Obywatelskiego, Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym z organizacją obsługującą Tyskie Centrum Wolontariatu, a następnie będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – w przypadku realizacji konsultacji społecznych oraz Budżetu Obywatelskiego i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego przez czas 5 lat; natomiast w przypadku realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi i Tyskiego Centrum Wolontariatu przez czas 10 lat.
 6. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Administrator nie przetwarza danych osobowych klientów podmiotu publicznego w sposób zautomatyzowany.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym aby uczestniczyć w ofercie przygotowanej w ramach realizacji zadań publicznych, takich jak: prowadzenie Tyskiego Centrum Wolontariatu, realizacja Budżetu Obywatelskiego, Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, konsultacje społeczne oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Kontakt 

Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności,klauzuli informacyjnej, praktyk stosowanych na tej stronie czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: .

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X