POPRZEDNIA EDYCJA: Budżet obywatelski 2017

Co to jest Budżet Partycypacyjny?

Budżet partycypacyjny to wydzielona część budżetu miasta, o której bezpośrednio decydują mieszkańcy. W przypadku Tychów jest to 5 mln złotych rozdzielonych pomiędzy osiedla/dzielnice połączone w 24 okręgi konsultacyjne!

W tyskim budżecie partycypacyjnym mieszkańcy zgłaszają propozycje jednorocznych projektów, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w ich sąsiedztwie.

Projekty weryfikowane są przez fachowców i dyskutowane z ich autorami w celu ustalenia ostatecznego kształtu. Wszystkie pomysły możliwe do wprowadzenia w życie zostaną poddane pod powszechne głosowanie. Projekty, które otrzymają największe poparcie zostaną wpisane do budżetu miasta na 2017 r.

Etap 1: Zgłaszanie projektów

1-31 marca 2016 r.

Pomysł może zgłaszać każdy mieszkaniec okręgu konsultacyjnego, który ukończył 16 lat.

Projekty można zgłaszać od 1 do 31 marca 2016 r. na specjalnie przygotowanych formularzach.

Etap 2: Weryfikacja zgłoszonych projektów

1 kwietnia - 31 maja 2016 r.

Zgłoszone projekty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez właściwe wydziały i jednostki Urzędu Miasta Tychy.

Etap 3: Spotkania z mieszkańcami 24 okręgów konsultacyjnych

1-30 czerwca 2016 r.

Zgłoszone projekty zostaną omówione podczas spotkań urzędników z autorami projektów i mieszkańcami z 24 okręgów konsultacyjnych i przedyskutowane z ich autorami w celu ustalenia ostatecznego kształtu. Powstanie lista projektów, która zostanie oddana pod głosowanie. W przypadku uznania projektu za niemożliwy do zrealizowania autorzy projektów otrzymają wyjaśnienie i ewentualne sugestie alternatywnych rozwiązań.

Etap 4: Głosowanie mieszkańców na projekty

16 - 23 września 2016 r.

  • Głosować można osobiście, korespondencyjnie lub elektronicznie. Każdy mieszkaniec dysponuje 10 punktami do rozdzielenia pomiędzy poszczególne projekty.
  • W głosowaniu udział biorą mieszkańcy danego okręgu konsultacyjnego, którzy ukończyli 16 lat.
  • Na projekty z listy dla danego okręgu konsultacyjnego mogą głosować wyłącznie mieszkańcy danego okręgu.
  • Głosowanie odbywa się we wszystkich okręgach jednocześnie od piątku do piątku, w tym bezpośrednio i korespondencyjnie w dni robocze, natomiast elektronicznie od piątku do piątku.
  • Projekty, które otrzymają najwięcej głosów zostaną wprowadzone do budżetu miasta i zrealizowane.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X