POPRZEDNIA EDYCJA: Budżet obywatelski 2016

Budżet obywatelski 2016

Wyniki 2016

Projekty wybrane przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2016 r.

1. Wilkowyje (kwota dla okręgu 126578 zł)

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt projektu
1 Rowerowe miasteczko przy ZSP nr 1 przy ul. Leśnej 56 659 zł
2 Twórcza rodzinka - warsztaty kształcenia wszechstronnego dla rodzin 13 700 zł
3 Uczyć nie karać - montaż radaru pedagogicznego na ul. Granicznej 35 000 zł

2. Mąkołowiec, Koźlina, Radziejówka (kwota dla okręgu 141 700 zł)

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt projektu
1 Organizacja festynu dla Mąkołowca, Koźliny i Radziejówki 18 000 zł
2 Doposażenie placu zabaw przy ul. Gilów 30 000 zł
3 Plac zabaw przy ul. Derkaczy 90 556 zł

3. Czułów, Zwierzyniec część zachodnia (kwota dla okręgu 197 075 zł)

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt projektu
1 Modernizacja biblioteki i centrum multimedialnego SP nr 6 przy ul. Katowickiej 17 870 zł
2 Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Pod Lasem 70 000 zł
3 Monitoring placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej 15 000 zł
4 Bezpieczny pieszy - budowa spowalniaczy ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Wiosennej i Pod Lasem 10 500 zł
5 Organizacja Dnia Dziecka na Placu K. Ryguły 10 000 zł
6 Montaż spowalniacza ruchu na ul. Wiosennej 3 500 zł

4. Wartogłowiec, Zwierzyniec część wschodnia(kwota dla okręgu 110 566 zł)

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt projektu
1 Rozbudowa siłowni plenerowej przy ul. Cmentarnej 78 500 zł
2 Budowa wiaty rowerowej przy ZSP nr 3 przy ul. Cmentarnej 31 000 zł

5. Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele (kwota dla okręgu 169 672 zł)

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt projektu
1 Pożegnanie lata - impreza integracyjna dla mieszkańców J-U-W 54 000 zł
2 Zakup i montaż stołów do ping-ponga i do gier towarzyskich przy ul. Przejazdowej 13 360 zł
3 Zakup i montaż stołów do ping-ponga i do gier towarzyskich przy ul. Jaroszowickiej 13 360 zł

6. Cielmice, Osiedle Ogrodnik (kwota dla okręgu 115 409 zł)

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt projektu
1 Plac zabaw i rekreacji "Marzenie" przy ul. Cielmickiej - II etap 25 000 zł
2 Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jedności 75 000 zł
3 Dla każdego coś innego - unowocześnienie bazy dydaktycznej ZSP nr 2 15 409 zł

7. Glinka, Suble(kwota dla okręgu 148 100 zł)

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt projektu
1 Ciche i zielone Suble - nasadzenia drzew przy ul. Stoczniowców 148 100 zł

8. Żwaków (kwota dla okręgu 116 669 zł)

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt projektu
1 Plac zabaw dla Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej 116 600 zł

9. Stare Tychy (kwota dla okręgu 157 737 zł)

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt projektu
1 Modernizacja nawierzchni boiska SP nr 1 146 660 zł
2 Starotyski Dzień Seniora 5 000 zł

10. Paprocany, os. P, O, T1, W (Paulina, Olga (T1), Teresa (O1), Weronika - wschód)
(kwota dla okręgu 281 979 zł)

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt projektu
1 Wybrukowanie ścieżki w Parku św. Franciszka i Klary wzdłuż mniejszego stawu 120 000 zł
2 Budowa parkingu przy ul. Poziomkowej 77-79 150 000 zł
3 Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej 9 - strona zachodnia 6 000 zł

11. Osiedle A (Anna) (kwota dla okręgu 180 149 zł)

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt projektu
1 Montaż oświetlenia i ławek przy siłowni przy ul. Wojska Polskiego 43 300 zł
2 Remont schodów wraz z budową miejsc parkingowych oraz remontem skarpy przy ul. Arctowskiego 1, 1a -1d 120 000 zł

12. os. B (Barbara) (kwota dla okręgu 297 250 zł)

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt projektu
1 Zagospodarowanie placu zabaw Przedszkola nr 9 77 130 zł
2 Wesoły plac zabaw przy ul. Bukowej i al. Bielskiej 201 880 zł

13. os. Balbina (kwota dla okręgu 126 182 zł)

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt projektu
1 Akademia rozrywki - ferie i wakacje dla dzieci z osiedla Balbina 83 500 zł
2 Festyn na Balbinie 40 000 zł

14. os. C (Celina) (kwota dla okręgu 255 688 zł)

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt projektu
1 Dla każdego coś - bezpieczne i nowoczesne osiedle C 255 688 zł

15. os. D, G (Dorota, Genowefa) (kwota dla okręgu 311 384 zł)

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt projektu
1 Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 19 przy al. Niepodległości 51 500 zł
2 Remont chodnika od ul. Dębowej 8 a,b,c do ul. Dąbrowskiego 5 52 000 zł
3 Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy al. Niepodległości 184-186 164 500 zł

16. os. E (Ewa) (kwota dla okręgu 219 685 zł)

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt projektu
1 Dla małych i dużych - budowa boiska sportowego przy ul. Edukacji i ul. Elfów 219 685 zł

17. os. F (Felicja), Zawiść (kwota dla okręgu 203 673 zł)

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt projektu
1 Zadbajmy o nasze otoczenie - zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy ul. Fitelberga 35-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28 183 436 zł
2 Zakup i montaż stołu do gier towarzyskich dla dzieci osiedla F przy SP nr 18 7 000 zł
3 Montaż stojaków rowerowych dla dzieci osiedla F przy SP nr 18 10 000 zł

18. os. H, Ł (Honorata, Łucja) (kwota dla okręgu 385 143 zł)

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt projektu
1 Razem łatwiej, ciekawiej i przyjemniej (rozwijamy swoją kreatywność) - zakup sprzętu multimedialnego dla SP nr 22 148 950 zł
2 Remont chodnika i wewnętrznej drogi dojazdowej przy ul. Kopernika 3, 3a,b, 1a 200 000 zł

19. os. K, L (Karolina, Lucyna), Cztery Pory Roku (kwota dla okręgu 260 580 zł)

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt projektu
1 Kinderlandia - rodzinne miejsce zabaw przy ul. Sikorskiego 260 580 zł

20. os. M, U (Magdalena, Urszula) (kwota dla okręgu 270 464 zł)

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt projektu
1 Budowa boiska sportowego przy ul. Uczniowskiej 270 464 zł

21. os. N, O (Natalia, Olga) (kwota dla okręgu 283 091 zł)

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt projektu
1 Edukacyjna strefa gier i sportu na terenie SP nr 35 176 228 zł
2 Remont chodnika i remont schodów przy ul. Dmowskiego 100 000 zł

22. os. R (Regina) (kwota dla okręgu 182 200 zł)

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt projektu
1 Plac atrakcji sportowych przy SP nr 10 przy ul. Borowej 181 790 zł

23. os. T, W (Teresa, Weronika - zachód) (kwota dla okręgu 248 472 zł)

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt projektu
1 Remont oświetlenia ciągu pieszego pod lasem od ul. Armii Krajowej do ul. Witosa 107 269 zł
2 Remont ciągu pieszego od ul. Witosa w kierunku ul. Armii Krajowej 79 674 zł
3 Budowa spowalniaczy ruchu oraz parkingu przy ul. Turkusowej 60 000 zł

24. os. Z (Zuzanna), Z1(kwota dla okręgu 209 505 zł)

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt projektu
1 Remont nawierzchni drogi i parkingów przy ul. Zapolskiej 209 505 zł

Co to jest Budżet Partycypacyjny?

Budżet partycypacyjny to wydzielona część budżetu miasta, o której bezpośrednio decydują mieszkańcy. W przypadku Tychów jest to 5 mln złotych rozdzielonych pomiędzy osiedla/dzielnice połączone w 24 okręgi konsultacyjne!

W tyskim budżecie partycypacyjnym mieszkańcy zgłaszają propozycje jednorocznych projektów, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w ich sąsiedztwie.

Projekty weryfikowane są przez fachowców i dyskutowane z ich autorami w celu ustalenia ostatecznego kształtu. Wszystkie pomysły możliwe do wprowadzenia w życie zostaną poddane pod powszechne głosowanie. Projekty, które otrzymają największe poparcie zostaną wpisane do budżetu miasta na 2016 r.

Etap 1: Zgłaszanie projektów

Maj 2015

Pomysł może zgłaszać każdy mieszkaniec okręgu konsultacyjnego, który ukończył 16 lat. Projekty można zgłaszać od 1 do 31 maja 2015 r. na specjalnie przygotowanych formularzach.

Etap 2: Weryfikacja zgłoszonych projektów

Czerwiec - Wrzesień 2015

Zgłoszone projekty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez właściwe wydziały Urzędu Miasta Tychy.

Etap 3: Spotkania z mieszkańcami 24 okręgów konsultacyjnych

Wrzesień - Październik 2015

Zgłoszone projekty zostaną omówione podczas spotkań urzędników z autorami projektów i mieszkańcami w 24 okręgach konsultacyjnych i przedyskutowane z ich autorami w celu ustalenia ostatecznego kształtu. Powstanie lista projektów, która zostanie oddana pod głosowanie. W przypadku uznania projektu za niemożliwy do zrealizowania autorzy projektów otrzymają wyjaśnienie i ewentualne sugestie alternatywnych rozwiązań.

Etap 4: Głosowanie mieszkańców na projekty

Październik - Listopad 2015

  • Głosować można osobiście, korespondencyjnie lub elektronicznie. Każdy mieszkaniec dysponuje 10 punktami do rozdzielenia pomiędzy poszczególne projekty.
  • W głosowaniu udział biorą mieszkańcy danego okręgu konsultacyjnego, którzy ukończyli 16 lat.
  • Na projekty z listy dla danego okręgu konsultacyjnego mogą głosować wyłącznie mieszkańcy danego okręgu.
  • Głosowanie odbywa się we wszystkich okręgach jednocześnie, w tym: bezpośrednio i korespondencyjnie od poniedziałku do piątku, natomiast elektronicznie od poniedziałku do niedzieli.
  • Projekty, które otrzymają najwięcej głosów zostaną wprowadzone do budżetu miasta i zrealizowane.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X