POPRZEDNIA EDYCJA: Budżet obywatelski na rok 2021

Wyniki 2021

Poniżej prezentujemy wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok wraz z rozkładem punktów na projekty ogólnomiejskie dotyczące określonego rejonu miasta oraz projekty dotyczące całego miasta.

Zadania ogólnomiejskie dotyczące określonego rejonu miasta

Spośród 122 propozycji poddanych pod głosowanie w ramach zadań ogólnomiejskich dotyczących określonego rejonu miasta, mieszkańcy wybrali 74, które zostaną zrealizowane przez Miasto w 2021 roku.

Poniżej tabela zawierająca liczbę głosów oddanych na poszczególne zadania. Na ciemniejszym tle zaznaczono wygrane zadania, które zostaną przekazane do realizacji.

Lp.

Miejsce realizacji

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt realizacji projektu

Liczba osób

1

Wilkowyje

Browarowa bez śmieci – montaż koszy na śmieci przy ul. Browarowej

Sylwia Witman

6 000 zł

68

2

Wilkowyje

Półkolonie letnie i zimowe w dzielnicy Wilkowyje

Paweł Porszke

45 000 zł

58

3

Wilkowyje

Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje

Renata Bartecka - Grochla

13 000 zł

56

4

Wilkowyje

Coolturalne Wilkowyje – wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wilkowyje

Renata Bartecka - Grochla

22 027 zł

49

5

Wilkowyje

Festyn Pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje

Magdalena Stencel

25 000 zł

32

6

Wilkowyje

Warsztaty aktywnego seniora w dzielnicy Wilkowyje

Magdalena Stencel

13 000 zł

31

7

Wilkowyje

Ah muzyka, muzyka – zajęcia muzyczne w dzielnicy Wilkowyje

Aleksandra Koronowska

10 000 zł

27

1

Mąkołowiec, Koźlina

Wybieg dla psów przy ul. Gilów

Dariusz Popiel

120 000 zł

194

2

Mąkołowiec, Koźlina

Festyn w dzielnicy Mąkołowcu

Sławomir Sobociński

20 000 zł

109

3

Mąkołowiec, Koźlina

Zagospodarowanie terenu przy ul. Gilów poprzez nasadzenia i małą architekturę

Agnieszka Papierniak

50 000 zł

89

4

Mąkołowiec, Koźlina

Street Workout przy ul. Gilów

Katarzyna Kraszewska

45 000 zł

82

5

Mąkołowiec, Koźlina

Budowa oświetlenia przy skwerze Łabędzim

Arkadiusz Król

100 000 zł

40

6

Mąkołowiec, Koźlina

Wakacyjne animacje dla dzieci
w dzielnicy Mąkołowiec

Arkadiusz Król

10 000 zł

33

7

Mąkołowiec, Koźlina

Budowa stacji naprawy rowerów
przy ul. Gilów i ul. Dołowej

Katarzyna Kraszewska

12 000 zł

31

8

Mąkołowiec, Koźlina

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z jazdy na torach rowerowych w dzielnicy Mąkołowcu

Agnieszka Papierniak

7 000 zł

18

9

Mąkołowiec, Koźlina

Bliżej kultury – cykl spektakli teatralnych

Agnieszka Papierniak

25 000 zł

17

10

Mąkołowiec, Koźlina

Spotkania integracyjne dla seniorów
w dzielnicy Mąkołowcu

Sławomir Sobociński

18 000 zł

10

1

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Street Workout przy ul. Wiązowej

Jakub Gnela

100 000 zł

179

2

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Wiązowej

Monika Grzywa, Magdalena Kleszyk

20 000 zł

156

3

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Budowa chodnika przy ul. Jodłowej

Grzegorz Praus

160 000 zł

87

4

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Animacja dla dzieci w dzielnicy Czułów

Elżbieta Bernatt

10 000 zł

68

5

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Dzień seniora w dzielnicy Czułów

Grzegorz Praus

7 000 zł

22

6

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Babski Comber w dzielnicy Czułów

Jadwiga Gnela

9 000 zł

20

7

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Warsztaty świąteczne dla rodzin

w dzielnicy Czułów

Jadwiga Gnela

10 000 zł

15

1

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

36 000 zł

70

2

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

Sport to zdrowie - zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

8 000 zł

68

3

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

Kino pod chmurką w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

9 000 zł

59

4

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

7 000 zł

59

5

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń,
Michał Musioł

20 000 zł

45

6

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

Cykl animacji dla dzieci w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń,
Anita Skapczyk

10 000 zł

44

7

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

Warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

8 000 zł

40

8

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowcu

Grzegorz Stachoń,
Anita Skapczyk

6 000 zł

39

1

Jaroszowice- Urbanowice -Wygorzele

Montaż zadaszonej trybuny na terenie boiska OKS JUWe

Marek Demko

75 000 zł

197

2

Jaroszowice- Urbanowice -Wygorzele

Półkolonie letnie w MCK Urbanowice

Edyta Danielczyk

35 000 zł

76

3

Jaroszowice - Urbanowice-

Wygorzele

Montaż elektronicznej tablicy wyników na terenie boiska OKS JUWe

Marek Demko

19 000 zł

72

4

Jaroszowice - Urbanowice-

Wygorzele

Kino plenerowe w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele

Edyta Danielczyk

16 000 zł

48

5

Jaroszowice- Urbanowice-

Wygorzele

Rodzinna Majówka w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele

Edyta Danielczyk

20 000 zł

30

6

Jaroszowice - Urbanowice-

Wygorzele

Półkolonie zimowe w MCK Urbanowice

Edyta Danielczyk

18 000 zł

21

7

Jaroszowice- Urbanowice- Wygorzele

Sztandar upamiętniający herby osiedla Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele oraz SP nr 24 przy ul. Pogodnej

Łukasz Drob

20 000 zł

13

8

Jaroszowice - Urbanowice-

Wygorzele

Spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele

Edyta Danielczyk

10 000 zł

7

1

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Cykl wydarzeń kulturalnych
w Cielmicach

Stanisław Kostka

124 818 zł

311

1

Glinka, Suble

Budowa zatoki parkingowej
przy ul. Harcerskiej 30

Mariola Rosikowska

30 000 zł

160

1

Żwaków

Plac zabaw w cieniu drzew na Żwakowie

Marek Gołosz

50 000 zł

264

2

Żwaków

Kino plenerowe na Żwakowie

Barbara Jusiak

16 000 zł

157

3

Żwaków

Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowe na Żwakowie

Barbara Jusiak

46 000 zł

147

4

Żwaków

Poidełko na placu zabaw na Żwakowie

Barbara Jusiak

27 000 zł

50

5

Żwaków

Imprezy integracyjne na Żwakowie

Barbara Jusiak,
Marek Gołosz,

Patrycja Kosowska-Pawłowicz

20 000 zł

35

6

Żwaków

Warsztaty aktywnego seniora na Żwakowie

Barbara Jusiak

20 000 zł

26

7

Żwaków

Warsztaty muzyczno-rytmiczne dla dzieci na Żwakowie

Marek Gołosz

10 000 zł

18

8

Żwaków

Zajęcia nornic walking dla dorosłych

Marek Gołosz

3 600 zł

18

9

Żwaków

Stojaki rowerowe na placu zabaw na Żwakowie

Barbara Jusiak

11 000 zł

15

1

Stare Tychy

Budki lęgowych dla ptaków w dzielnicy Stare Tychy

Dariusz Wencepel

13 000 zł

101

2

Stare Tychy

Z wodą za pan brat - nauka pływania
dla dzieci niepełnosprawnych

Martyna Covey

12 000 zł

60

3

Stare Tychy

Montaż poidełka na Rynku

Dariusz Wencepel

27 000 zł

56

4

Stare Tychy

Montaż ławek na przystankach w dzielnicy Stare Tychy

Dariusz Wencepel

20 000 zł

40

5

Stare Tychy

Remont części ul. Studziennej

Aleksandra Szymon

100 000 zł

37

6

Stare Tychy

Starotyski Festyn

Dariusz Wencepel

29 000 zł

36

7

Stare Tychy

Ruch to zdrowie - zajęcia gimnastyczne
dla kobiet

Zofia Wróbel

13 680 zł

31

8

Stare Tychy

Starotyskie animacje dla dzieci

Dariusz Wencepel

10 000 zł

31

9

Stare Tychy

Starotyski Dzień Seniora

Dariusz Wencepel

8 000 zł

23

10

Stare Tychy

Montaż stojaka rowerowego
przy ul. Kościuszki

Dariusz Wencepel

25 000 zł

7

1

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Poziomkowej

Mikołaj Figlarski,
Natalia Pilorz

80 000 zł

274

2

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Budowa parkingu przy ul. Jagiełły

Adam Długajczyk

65 000 zł

161

3

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Remont chodnika przy skrzyżowaniu
ul. Armii Krajowej i ul. Hutniczej

Anna Sonik

90 000 zł

151

4

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Montaż progów zwalniających na ul. Na Grobli

Katarzyna Buchta

20 000 zł

88

5

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Remont ronda przy ul. Dymarek

Teresa Siemionowicz

238 110 zł

80

6

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Montaż barierki bezpieczeństwa
przy ul. św. Józefa

Małgorzata Goj – Andrzejewska

2 000 zł

21

1

Osiedle A

Aktywne A – cykliczne warsztaty dla mieszkańców na os. A

Marcin Szyja

32 000 zł

273

2

Osiedle A

Doposażenie placu zabaw przy ul. Andersa 20-20a i ul. Asnyka 2-2d

Angelika Waśniowska

135 800 zł

153

3

Osiedle A

Artystyczno - sportowe półkolonie letnie dla dzieci

Magdalena Stolarska

50 880 zł

138

4

Osiedle A

Ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe na os. A

Katarzyna Pluta

14 000 zł

86

5

Osiedle A

Budowa wiaty śmietnikowej
przy ul. Andersa 9 i pl. św. Anny 6-7c

Katarzyna Pluta,
Marcin Szyja

65 000 zł

70

6

Osiedle A

Budki lęgowe dla ptaków na os. A

Katarzyna Bizacka

9 000 zł

70

7

Osiedle A

Nasadzenia drzew przy ul. Asnyka

Katarzyna Bizacka

4 100 zł

38

8

Osiedle A

Domki dla owadów na os. A

Katarzyna Bizacka

9 000 zł

29

9

Osiedle A

Wakacyjne animacje dla dzieci na os. A

Marcin Szyja

10 000 zł

22

1

Osiedle B

Owocowy sad na os. B

Katarzyna Palka

50 000 zł

462

2

Osiedle B

Zagospodarowanie podwórka przy
ul. Batorego 92-98 i ul. Brzozowej 31-37

Krzysztof Młynarz,
Iwona Domagała

152 800 zł

300

3

Osiedle B

Zagospodarowanie podwórka przy
al. Bielskiej 36-40 i ul. Budowlanych 2-6

Karol Pielarz

192 500 zł

291

4

Osiedle B

Budowa wiaty śmietnikowej
przy ul. Budowlanych 44-46

Dorota Wojtkun – Święcka

70 000 zł

256

5

Osiedle B

Piknik rodzinny na os. B

Joanna Dziewońska

22 200 zł

190

6

Osiedle B

Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Batorego 22-28, Boh. Warszawy 7, Biblioteczną 27-29

Leszek Bałazy, Mariusz Machnik

80 000 zł

169

1

Balbina

Półkolonie letnie dla dzieci

Marcin Kuśmierz

84 800 zł

208

2

Balbina

Festyn wakacyjny na Balbinie

Tomasz Budziosz

12 700 zł

143

1

Osiedle C

Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego

Wojciech Chyliński

190 000 zł

347

2

Osiedle C

Remont chodnika przy ul. Cyganerii 3-25

Patrycja Kosowska – Pawłowicz,
Aleksandra Pabian

216 972 zł

199

3

Osiedle C

Budowa placu zabaw i wiaty śmietnikowej na terenie podwórka przy ul. Cyganerii 2-8 oraz al. Bielskiej 91-99

Natalia Ćwikowska,
Cecylia Mazur

216 972 zł

177

4

Osiedle C

Zielony zakątek – zagospodarowanie terenu przy ul. Skłodowskiej 20-24

Bernadetta Orzeł

75 000 zł

135

5

Osiedle C

Remont chodnika przy ul. Skłodowskiej

Jolanta
Dalida – Matura,
Magdalena Krasowska

150 000 zł

120

6

Osiedle C

Nasadzenia zieleni na podwórku
przy ul. Cyganerii 21-27

Anna Kózka,
Daniel Ostrowski

12 800 zł

86

7

Osiedle C

Nasadzenia przy ul. Cienistej 1-7

Ewelina Szastok

60 000 zł

49

1

Osiedle D

Więcej drzew na os. D -
nasadzenia wzdłuż ul. Dąbrowskiego

Michał Lorbiecki

192 000 zł

382

2

Osiedle D

Remont parkingu przy al. Niepodległości 222

Elżbieta Tarnowska

186 500 zł

262

3

Osiedle D

Imprezy integracyjne na osiedlu D, G

Lidia Gajdas

16 000 zł

47

1

Osiedle E

Budowa wiat śmietnikowych oraz chodników na podwórku pomiędzy
ul. Estetyczna a ul. Ejsmonda

Mateusz Misiak,
Tomasz Barczyński

182 500 zł

264

2

Osiedle E

Budowa parkingu przy al. Niepodległości
i ul. Grota Roweckiego

Joanna Marciniak

193 574 zł

152

3

Osiedle E

Zagospodarowanie terenu
przy ul. Edukacji 52-68

Ewa i Przemysław Łasut

55 850 zł

147

1

Osiedle F, Zawiść

Zagospodarowanie podwórek przy
ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29

Grzegorz Pisula

167 356 zł

374

2

Osiedle F, Zawiść

Imprezy integracyjne na os. F, Zawiść

Lidia Gajdas

16 000 zł

71

1

Osiedle H, Ł

Budowa oświetlenia przy przejściu
dla pieszych przy ul. Harcerskiej

Aleksandra Jarnot

250 000 zł

300

2

Osiedle H, Ł

Poprawa bezpieczeństwa
przy ul. Hetmańskiej 1-15

Krzysztof Groński

150 000 zł

185

1

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Konecznego 6-14

Patrycja Kosowska – Pawłowicz, Aleksandra Pabian

115 000 zł

543

2

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Budowa boiska wielofunkcyjnego
na os. Cztery Pory roku

Małgorzata Grabińska

180 000 zł

328

3

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Legionów Polskich 14-18

Patrycja Kosowska – Pawłowicz, Aleksandra Pabian

100 000 zł

177

4

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Strefa Chilloutu na Czterech Porach Roku

Piotr Solik

52 000 zł

71

5

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Bajtle w plenerze – cykl animacji dla dzieci

Izabela Demska -Ćwiertka

7 000 zł

38

6

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Imprezy integracyjne
na osiedlu K, L, Cztery Pory Roku

Patrycja Kosowska – Pawłowicz,

Aleksandra Pabian

23 000 zł

34

7

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Wesołe podwórko na Czterech Porach Roku – warsztaty dla dzieci

Piotr Solik

10 000 zł

18

1

Osiedla M, U

Dogosfera – budowa wybiegu dla psów
w Park Południowym

Oliwia Dymek

120 000 zł

278

2

Osiedla M, U

Remont chodnika przy ul. Uczniowskiej 12-38

Jan Bednorz

151 000 zł

174

3

Osiedla M, U

Remont części parkingu przy ul. Moniuszki 5-16

Jan Zaborowski

225 342 zł

146

4

Osiedla M, U

Remont części parkingu przy ul. Uczniowskiej 7

Zbigniew Góral

225 342 zł

129

5

Osiedla M, U

Budowa parkingu wzdłuż ul. Jana Pawła II
od ronda Polonia do ronda Cassino

Ryszard Puk

157 500 zł

121

1

Osiedla N, O

Budowa boiska do hokeja na rolkach
przy ul. Armii Krajowej

Bartosz Adamski

235 474 zł

601

2

Osiedla N, O

Remont chodnika przy ul. Nałkowskiej i ul. Orzeszkowej

Piotr Lada

235 474 zł

494

3

Osiedla N, O

Budowa boiska do siatkówki i tenisa na os. O

Zygmunt Piotrowski, Bolesław Jachym

235 474 zł

156

1

Osiedle R

Remont części parkingu
przy ul. Reymonta 7-16

Henryk Radwański

168 910 zł

578

2

Osiedle R

Remont parking przy ul. Rodakowskiego 47-55

Janusz Suchan

168 910 zł

136

1

Osiedla T, W (część zachodnia)

Remont ul. Wieniawskiego 22-48

Anna Łodyga

163 360 zł

191

2

Osiedla T, W (część zachodnia)

Budowa oświetlenia przy przejściu
dla pieszych przy ul. Tischnera 1

Maciej Bodzioch

50 000 zł

187

1

Osiedla Z, Z1

Remont chodnika
przy ul. Zgrzebnioka 1-35

Ryszard Bisaga

187 635 zł

309

2

Osiedla Z, Z1

Remont chodnika
przy ul. Żółkiewskiego 22-24

Ryszard Piątkowski

52 500 zł

110

Zadania ogólnomiejskie dotyczące całego miasta

Spośród 43 propozycji poddanych pod głosowanie w ramach zadań ogólnomiejskich dotyczących określonego całego miasta, mieszkańcy wybrali te, które zostaną zrealizowane przez Miasto w 2021 roku. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy wolne środki finansowe, które pozostały po wprowadzeniu do realizacji wygranych zadań rejonowych zostały przesuniete na realizację zadań ogólnomiejskich. W związku z tym łączna pula środków na zadania ogólnomiejskie została zwiększona co umożliwiło wprowadzenie do realizacji większej liczby zadań o charakterze ogólnomiejskim.

Poniżej tabela zawierająca liczbę głosów oddanych na poszczególne zadania ogólnomiejskie dotyczących określonego całego miasta. Na ciemniejszym tle zaznaczono wygrane zadania, które zostaną przekazane do realizacji.

Lp.

Nazwa zadania

Autor

Szacunkowe koszty realizacji projektu

Liczba osób

1

Budowy bieżni na terenie SP nr 17 przy ul. Begonii 5

Natasza Gładysz,
Joanna Nowicka

270 000 zł

1442

2

Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym
przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej

Wioletta Fijołek

500 000 zł

1385

3

Organizacja wydarzeń sportowych z okazji 50-lecia
GKS Tychy

Michał Kania

55 600 zł

997

4

Naturalny ogród montessoriański - budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii 33

Joanna Antosik

216 000 zł

940

5

Ogród badawczo - edukacyjny na terenie SP nr 14
przy ul. Brzozowej 24

Dorota Kazimierska

70 000 zł

842

6

Solankowe Tychy – budowa tężni parkowej przy ul. Hlonda

Monika i Dariusz Wencepel

250 000 zł

754

7

Pod niedźwiadków okiem zabawy – budowa placu zabaw w Parku Niedźwiadków

Sławomir Wróbel

200 000 zł

747

8

Budowa oświetlenia i montaż ławek
w Parku św. Franciszka i św. Klary

Mikołaj Figlarski,
Magdalena Kilian

91 000 zł

709

9

Interaktywne podwórko w Parku Suble

Michał Kasperczyk

400 000 zł

640

10

Poidełka w Tychach

Tomasz Budziosz, Magdalena Kilian

320 000 zł

625

11

Strefa relaksu na terenie I LO przy ul. Korczaka 6

Jarosław Grabowski,
Marcin Nycz

412 000 zł

618

12

Trzeci wymiar SP nr 10 przy ul. Borowej 123

Agnieszka Mrzyczek

325 000 zł

607

13

Sensoryczny Park Zmysłów na terenie Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowej 41

Beata Kopko

140 000 zł

565

14

Przyjazne miasto – toaleta i przycupki uliczne

Teresa Janeczko

300 000 zł

524

15

Młode Talenty – XXX edycja

Michał Glenszczyk

30 000 zł

522

16

Srogie Granie recykling to dobrze rock’uje

Łukasz Pańczyk

287 000 zł

518

17

Sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej 7

Agnieszka Helis

70 000 zł

478

18

Budowa boiska treningowego przy ul. Katowickiej

Karol Drabik

400 000 zł

460

19

Budowa boiska treningowego przy ul. Andersa 22

Marcin Kuśmierz

500 000 zł

452

20

Zagospodarowanie terenu przed
SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka 45 poprzez budowę parkingu i chodników

Ryszard Bisaga

370 000 zł

435

21

Budowa placu zabaw SP nr 18 przy ul. Fitelberga 8

Bożena Saczek

180 000 zł

435

22

Budowa wiaty na rowery na terenie ZSP nr 2
przy ul. Jedności 51

Bogumiła Wieczorek

57 500 zł

353

23

Złota Rączka – pomoc dla tyskich seniorów

Michał Lorbiecki,
Julia Kulesza

140 000 zł

339

24

Remont chodnika w Parku Górniczym

Zofia Wróbel

65 000 zł

332

25

Tyski Dzień Dziecka

Arkadiusz Król, Elżbieta Bernatt,
Grzegorz Stachoń, Anita Skapczyk,
Barbara Jusiak, Marek Gołosz,
Patrycja Kosowska – Pawłowicz,
Dariusz Wencepel, Marcin Szyja,
Aleksandra Pabian,
Stanisław Kostka

25 000 zł

332

26

Remont chodników w Parku Łabędzim

Mikołaj Figlarski

250 000 zł

268

27

Budowa placu zabaw przy ul. Edukacji 11

Anna Klimsiak-Czech

101 000 zł

256

28

Warsztaty z języka francuskiego dla mieszkańców

Patryk Szczygieł

35 000 zł

251

29

Remont klubu MCK Urbanowice

Milena Skowronek

300 000 zł

198

30

Plac do gry w bule w Parku Suble

Michał Kasperczyk

50 000 zł

183

31

Badanie przyrodnicze Parku Trzy Stawy

Katarzyna Gąska

180 000 zł

162

32

Kolorowy, kwiatowy ogród Przedszkola nr 29
przy ul. Hubala 7

Agnieszka Borecka

10 000 zł

141

33

Remont ogrodzenia placu zabaw przy pl. Wolności 4

Dariusz Wencepel,
Barbara Górecka

83 000 zł

138

34

Integracyjna zabawa – doposażenie placu zabaw
w Parku Górniczym w urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych

Martyna Covey

70 000 zł

121

35

Budowa placu zabaw na terenie SP nr 3
przy ul. Wojska Polskiego 10
(Uwaga! Zadanie zostanie zrealizowane ze środków budżetu miasta)

Barbara Pałczyk

180 000 zł

102

36

Nowa stacja tyskiego roweru miejskiego

Michał Lorbiecki

51 000 zł

97

37

Pomagając pszczołom, dbasz o siebie – warsztaty
dla mieszkańców

Grzegorz Wańczyk

10 000 zł

76

38

Wakacyjna przygoda – półkolonie na terenie
MDK nr 2 przy ul. Elfów 56

Agnieszka Baron

12 000 zł

74

39

Kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy na terenie Technikum nr 2 przy ul. Elfów 9

Anna Chrobaczek

169 000 zł

72

40

Tyski Festiwal Podróżniczy Miasto Zdobywców

Marta Dulska

45 000 zł

68

41

Co mi w głowie siedzi – przygotowanie audiobooka
i książki

Joanna Dziewońska

50 000 zł

52

42

Starotyskie Mikołajki

Dariusz Wencepel,
Paweł Porszke, Klaudiusz Slezak, Barbara Jusiak, Edyta Danielczyk,
Michał Kasperczyk, Arkadiusz Król

22 000 zł

52

43

ABC świadomego żywienia –
warsztaty dla mieszkańców

Ewa Kania

12 000 zł

27

 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w głosowaniu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X